Školní jídelna

Číslo účtu 

školní jídelny: 2601130811/2010
mobil: 732 268 580
e-mail: jidelna@zspisnice.info
www.zspisnice.info

Změna ceny za stravné od 1.9. 2021. Nyní záloha 750,-Kč. 

Podle vyhlášky MŠMT  272/2021 ze dne  14.7. 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování , ve znění pozdějších předpisů jsou žáci zařazování do kategorie strávníků podle data narození. Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku , ve kterém dosahují věku dle bodu 1 až 3.

1. věková skupina: 7-10 let

2. věková skupina: 11-14 let

3. věková skupina 15 a více let

Žáci, kteří dosáhnou v tomto školním roce  /1.9.-31.8./ 11 let, budou patřit do 2. věkové skupiny.

Strávníci: 7-10 let              34,- Kč trvalá platba   22x    záloha   750,-

Strávníci:  11-14 let           36,- Kč  trvalá platba   22x  záloha    750,-

Strávníci:  15 a více let      38,-Kč  trvalá platba  22x  záloha   830,-

Cizí strávníci:                        73,- Kč     trvalá platba   22x   záloha 1 500,-

Dle zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 107/2005 Sb. má žák nárok odebrat dotovaný oběd v době pobytu ve škole, případně první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je strávník /zákonný zástupce/ povinen stravu odhlásit. V době žákovy nepřítomnosti je možné odebrat oběd za plnou cenu tj. 72,- Kč.

Mění se výše zálohy.  Stravu nelze objednávat, pokud není zaplacená. Obědy je třeba mít zaplacené na následující měsíc minimálně 10 dní před konce měsíce aktuálního.   

Stravné:

Číslo účtu:  2601130811/2010

Trvalý příkaz se splatností do 25. dne v měsíci na měsíc další.

Variabilní číslo- evidenční číslo žáka ze žákovské knížky a specifický symbol- 2.

Stravné placené převodem musí být na účtu ŠJ vždy k 25. dni v měsíci na měsíc příští

k 25.1. na únor, k 25.2. na březen, k 25.3. na duben, k 25.4. na květen, k 25.5. na červen.

K 25.8. obnovit trvalý příkaz na září nového školního roku.

Vyúčtování záloh na stravné proběhne v červenci. Přeplatky budou vráceny na účet, z kterého přišly zálohy na stravné.

Stravné musí být zaplaceno včas, to znamená do konce měsíce na měsíc příští /mimo září/.

Při pozdní platbě nebude žákovi vydán oběd.

Odhlášení obědů:

Obědy v případě nepřítomnosti ve škole je třeba odhlásit vždy předem na stránkách www.e-jidelnicek.cz , emailem – jidelna@zspisnice.info nebo případně telefonicky na čísle 732 268 580 nejpozději do 8 hodin ráno toho dne. Obědy je třeba odhlašovat i na přelomu měsíců. Nezaplacené stravné neznamená odhlášený oběd.

ČIP

Identifikace strávníka umožní provádět objednávky, odhlašování a přihlašování obědů.

Pro objednávky na internetu na www.objednavky.jidelna.cz  mají Vaše děti přihlašovací údaje /uživatelské jméno a heslo/, které dostaly  při předání čipu po zaplacení zálohy 125,-.  Při odchodu ze školy, ukončení stravování a odevzdání neporušeného čipu bude záloha vrácena. Dojde-li ke ztrátě čipu je nutno zakoupit čip nový. Ztracené čipy se zablokují.

OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ

Objednávání obědů je možné 14 dní předem  nejpozději 7 dní při výběru ze dvou jídel. V případě, že si dítě nezvolí druh oběd, automaticky platí volba číslo 1.

Adresa objednávek www.objednavky.jidelna.cz.

Ukončení stravování nahlásí rodiče v kanceláři ŠJ.

Upozornění pro rodiče:

Jídelna vaří druhé jídlo jen v případě, že je objednáno více jak 15 porcí.

16.8.  2021                                                                             

vedoucí školní jídelny


Nabídka – obědy pro děti

20170124_201143