Školní jídelna

Číslo účtu 

školní jídelny: 2601130811/2010
mobil: 732 268 580
e-mail: jidelna@zspisnice.info
www.zspisnice.info

Změna ceny za stravné od 1.9. 2020. 

Výše zálohy je stejná. Stravu nelze objednávat, pokud není zaplacená. Obědy je třeba mít zaplacené na následující měsíc minimálně 10 dní před konce měsíce aktuálního.   

Stravné:

Číslo účtu:  2601130811/2010

Trvalý příkaz se splatností do 25. dne v měsíci na měsíc další.

Variabilní číslo- evidenční číslo žáka ze žákovské knížky a specifický symbol- 2.

Stravné placené převodem musí být na účtu ŠJ vždy k 25. dni v měsíci na měsíc příští

k 25.1. na únor, k 25.2. na březen, k 25.3. na duben, k 25.4. na květen, k 25.5. na červen.

K 25.8. obnovit trvalý příkaz na září nového školního roku.

Vyúčtování záloh na stravné proběhne v červenci. Přeplatky budou vráceny na účet, z kterého přišly zálohy na stravné.

Stravné musí být zaplaceno včas, to znamená do konce měsíce na měsíc příští /mimo září/.

Při pozdní platbě nebude žákovi vydán oběd.

Odhlášení obědů:

Obědy v případě nepřítomnosti ve škole je třeba odhlásit vždy předem na stránkách www.e-jidelnicek.cz , emailem – jidelna@zspisnice.info nebo případně telefonicky na čísle 732 268 580 nejpozději do 8 hodin ráno toho dne. Obědy je třeba odhlašovat i na přelomu měsíců. Nezaplacené stravné neznamená odhlášený oběd.

ČIP

Identifikace strávníka umožní provádět objednávky, odhlašování a přihlašování obědů.

Pro objednávky na internetu na www.objednavky.jidelna.cz  mají Vaše děti přihlašovací údaje /uživatelské jméno a heslo/, které dostaly  při předání čipu po zaplacení zálohy 125,-.  Při odchodu ze školy, ukončení stravování a odevzdání neporušeného čipu bude záloha vrácena. Dojde-li ke ztrátě čipu je nutno zakoupit čip nový. Ztracené čipy se zablokují.

OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ

Objednávání obědů je možné 14 dní předem  nejpozději 7 dní při výběru ze dvou jídel. V případě, že si dítě nezvolí druh oběd, automaticky platí volba číslo 1.

Adresa objednávek www.objednavky.jidelna.cz.

Ukončení stravování nahlásí rodiče v kanceláři ŠJ.

Upozornění pro rodiče:

Jídelna vaří druhé jídlo jen v případě, že je objednáno více jak 15 porcí.

15.6. 2020                                                                              Ivana Piewaková

vedoucí školní jídelny


Nabídka – obědy pro děti

20170124_201143