Školní jídelna

Přihláška ke stravování 

Změna ceny za stravné od 1.9. 2022

školní jídelny: 2601130811/2010
mobil: 732 268 580
e-mail: jidelna@zspisnice.info

Záloha 800,-Kč na jeden měsíc (strávníci 7-11 let) 
Záloha 850,-Kč na jeden měsíc (strávníci 11- 15 let) 
Záloha 1 700,- Kč na jeden měsíc (cizí strávníci) 

Dietní stravování

Dle zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 107/2005 Sb. má žák nárok odebrat dotovaný oběd v době pobytu ve škole, případně první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je strávník /zákonný zástupce/ povinen stravu odhlásit. V době žákovy nepřítomnosti je možné odebrat oběd za plnou cenu tj. 80,- Kč.

Mění se výše zálohy.  Stravu nelze objednávat, pokud není zaplacená. Obědy je třeba mít zaplacené na následující měsíc minimálně 10 dní před konce měsíce aktuálního.

Stravné:

Číslo účtu:  2601130811/2010

Trvalý příkaz se splatností do 25. dne v měsíci na měsíc další.

Variabilní číslo- evidenční číslo žáka ze žákovské knížky a specifický symbol- 2.

Stravné placené převodem musí být na účtu ŠJ vždy k 25. dni v měsíci na měsíc příští

k 25.1. na únor, k 25.2. na březen, k 25.3. na duben, k 25.4. na květen, k 25.5. na červen.

K 25.8. obnovit trvalý příkaz na září nového školního roku.

Vyúčtování záloh na stravné proběhne v červenci. Přeplatky budou vráceny na účet, z kterého přišly zálohy na stravné.

Stravné musí být zaplaceno včas, to znamená do konce měsíce na měsíc příští /mimo září/.

Při pozdní platbě nebude žákovi vydán oběd.

Odhlášení obědů:

Obědy v případě nepřítomnosti ve škole je třeba odhlásit vždy předem na stránkách www.e-jidelnicek.cz , emailem  jidelna@zspisnice.info nebo případně telefonicky na čísle 732 268 580 nejpozději do 8 hodin ráno toho dne. Obědy je třeba odhlašovat i na přelomu měsíců. Nezaplacené stravné neznamená odhlášený oběd.

ČIP

Identifikace strávníka umožní provádět objednávky, odhlašování a přihlašování obědů.

OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ

Pro objednávky www.e-jidelnicek.cz  mají Vaše děti přihlašovací údaje /uživatelské jméno a heslo/, které dostaly  při předání čipu po zaplacení zálohy 125,-.  Při odchodu ze školy, ukončení stravování a odevzdání neporušeného čipu bude záloha vrácena. Dojde-li ke ztrátě čipu je nutno zakoupit čip nový. Ztracené čipy se zablokují.

Upozornění pro rodiče:

Jídelna vaří druhé jídlo jen v případě, že je objednáno více jak 15 porcí.

Ukončení stravování nahlásí rodiče v kanceláři ŠJ.

14.7.  2022

vedoucí školní jídelny