Kroužky

Co se děti naučili: Kroužky 2016/2017


Přihlašování do kroužků na 2. pololetí

V týdnu od 16.1. 2017 začne přihlašování do kroužků na 2. pololetí.

Děti, které byly přihlášeny jen na 1. pololetí, obdrží od lektora kroužku novou přihlášku na 2. pololetí. Odevzdají vyplněnou přihlášku buď další hodinu lektorovi kroužku nebo paní hospodářce školy nebo třídní učitelce. Platba proběhne shodně jako v 1. pololetí – na základě mailem rozeslaného předpisu .

Pokud se chce přihlásit dítě, které se v 1. pololetí kroužků neúčastnilo, přihlášky budou k dispozici buď na nástěnce uvnitř školy (u vstupových dveří) nebo u paní hospodářky či na webových stránkách školy.

Termíny a časy kroužků zůstávají až na keramiku 1 stejné.

Keramiku 1 jsme nuceni z vnitřních časových důvodů školy přemístit z úterý 13.30 – 15 hodin na nový termín – čtvrtek 13.30 – 15 hodin. Keramika 2 zůstává ve čtvrtek 15.30 – 17.00 hodin.

Za školní kroužky

Monika Kuchynková

hospodářka školy


 

Seznam kroužků ke stažení zde: Kroužky – grafický seznam 2016_2017

Přihláška na kroužky:

formulář přihlášky 2

 


Co jsme se naučili na kroužcích 2015/2016:

Co se děti naučily 2.pololetí


 

Co jsme se naučili na kroužcích 2014/2015:
Co se děti naučily