Kroužky

Kroužky 2021/2022

Pro přihlášení do kroužků si vyzvedněte přihlášku (u vchodu do budovy, u třídních učitelek, v družině, na web. stránkách školy či pořádající organizace). Vyplněnou přihlášku doručte zpět do školy či přímo pořádající organizaci.  Po odevzdání přihlášky Vám zašleme pokyn k platbě s přiděleným variabilním a specifickým symbolem. Bez pokynu k platbě kroužek neplaťte!

POZOR! Pro kroužek: Robotika je přihláška dostupná na:www.robokids.cz

                                 Šachy je přihláškadostupnána:www.sachovykrouzek.cz

                                 In-line je přihláška dostupná na: www.jsmeinline.cz

 a  kroužek platíte dle pokynů přímo  pořádající organizaci !!!!!!!!!!!!!!                                                              

Začátek kroužků je v týdnu od 4.10.2021 , In-line 21.9.2021.

Kontaktní mail pro informace ke kroužkům je: krouzky@zspisnice.info