Kroužky

V případě zájmu o inline bruslení budou děti bruslit  ulici Ke Březině, v části vyznačené v plánku.

Kroužky 2017/2018

Kroužky – grafický seznam 2017_2018 – oprava (1)

V letošním školním roce mají děti opět možnost přihlásit se do kroužků konaných v ZŠ Písnice od 2.10. 2017. Výjimkou je cyklistický kroužek, který začne již 11.9.2017 .

Jak se přihlásit?

  1. Vyberte si ze seznamu kroužků – dostupné na školních stránkách či na nástěnkách školy od 29.8.2017 (letos nově možnost přihlásit se i do cyklistického kroužku – pořádá externí organizace ve spolupráci se školou).
  2. Vyplňte přihlášku (dostupné jsou u vchodu do školy, na webových stránkách školy, u třídních učitelů, na stránkách pořádajících organizací).
  3. Vyplněnou přihlášku doručte zpět škole nebo pořádající organizaci – u kroužků Šachy, Věda nás baví, Cyklistický kroužek, Angličtina.
  4. Vyčkejte na pokyn k zaplacení kroužku, který Vám bude zaslán mailem – budou uvedeny VS a SS. Bez pokynu neplaťte! U kroužků Šachy, Věda nás baví, Cyklistický kroužek a Angličtina postupujte dle pokynů pořádající organizace.

Přihlásit se je možno i kdykoli během školního roku.

Kontaktní mail pro informace o kroužcích: kroužky@zspisnice.info


 

Co se děti naučili: Kroužky 2016/2017


Co jsme se naučili na kroužcích 2015/2016:

Co se děti naučily 2.pololetí


 

Co jsme se naučili na kroužcích 2014/2015:
Co se děti naučily