Sborový zpěv

Milí zpěváčci,

kdo rád zpívá, kdo rád soutěží, přijďte si vyzkoušet zazpívat před svými spolužáky a zúčastnit se pěvecké soutěže Vánoční nota 2016. Koncem listopadu proběhne v naší škole v Písnici školní kolo, první 3 výherci, kteří postoupí do dalšího kola za svou kategorii nás budou reprezentovat v kole obvodním, které se koná v ZŠ Meteorologická dne 1.12.2016, utkají se zde zástupci jednotlivých kategorií několika základních škol z Prahy 4. V příjemné předvánoční atmosféře nebudou chybět diplomy ani voňavé perníkové odměny a speciální ocenění pro výherce!

Soutěží se v sólovém zpěvu jakékoliv písničky (s vánoční i nevánoční tématikou), za doprovodu klavíru, CD, či bez doprovodu. Prosím rodiče o  pomoc při prvním výběru a nastudování vhodné písně pro vaše dítě. Bližší informace, radu k výběru písně i pomoc při nastudování písně získáte u Mgr. Olgy Kretíkové, děti zejména ve svých hodinách HV.

Pozvánka na soutěž Vánoční nota 2017

 

 

Kroužek pro všechny zpěváky i nezpěváky!    Naučíme se základní technice s hlasem i rytmu.