Anglická konverzace

Děti si procvičí základy komunikace a gramatiky, doplní tak svoji slovní zásobu, kterou mohou využít i v běžných hodinách při vyučování.