Věda nás baví

  1. – 5. třída

Ve 2. pololetí se kroužek neotvírá.

Chceš dělat pokusy a něco nového se naučit? Tento kroužek naučí děti dělat bezpečné pokusy pod vedením zkušeného lektora.