Platby

Pro školní platby, mimo Spolek rodičů, platí číslo účtu: 2500621187/2010

POZOR! Platby za jídelnu na tento účet: Číslo účtu: 2601130811/2010
Platby nelze slučovat do jedné!

Žádáme Vás, abyste při poukazování plateb na účet školy i na účet Spolku rodičů, uváděli specifický symbol platby do zpráv pro příjemce, nikoliv pod specifický symbol.

Variabilní symbol: vždy číslo žáka (najdete v žákovské knížce)

Platby za družinu

Variabilní symbol: je číslo žáka ( v žákovské knížce )
Specifický symbol: 3

Platby za školu v přírodě

Variabilní symbol: je číslo žáka ( v žákovské knížce )

do poznámek: SVP a třídu

Platby za jídelnu

Číslo účtu: 2601130811/2010

Variabilní symbol: je číslo žáka ( v žákovské knížce )
Specifický symbol: 2

Platby za kroužky

Variabilní symbol: je číslo žáka ( v žákovské knížce )
Specifický symbol: bude přidělen při přihlášení (každý bude mít jiný)

Platby do třídních fondů

Variabilní symbol: je číslo žáka ( v žákovské knížce )
Specifický symbol: nevyplněn
Zpráva pro příjemce:

1.- TF1

2. tř.- TF2

3.A tř.- TF3A

3.Btř. – TF3B

4.A – TF4A

4.B – TF4B

5.tř. – TF5

Platby za Spolek rodičů

2700631232/2010

Variabilní symbol: je číslo žáka ( v žákovské knížce )
Specifický symbol: nevyplněn
Zpráva pro příjemce:

1.tř.- R1

2. – R2

3.A – R3A

3.B – R3B

4.A – R4A

4.B – R4B

5.tř. – R5

Platby

1.dítě na škole 500,–Kč

2.dítě na škole 250,–Kč

3.dítě na škole zdarma