Kontakt

Řád školní jídelny

Ivana Piewaková – vedoucí ŠJ
– tel.: 732 268 580

Naše školní jídelna nabízí výběr ze dvou druhů jídel.
Vaříme také pro cizí strávníky – výdej obědů od 11.00- 11.30.

Ceny obědů


– Děti do 11 let ………………26,-Kč.
– Děti od 11 let……………….28,-Kč.
– Cizí strávníci………………..63,-Kč.

Odhlašování obědů je možné provádět na tel.č. 732 268 580 nebo na mail: jidelna@zspisnice.info, nejpozději téhož dne do 8.00hod.

2500621187/2010

Platby nelze slučovat do jedné!
Variabilní symbol: vždy číslo žáka (najdete v žákovské knížce)
Specifický symbol:

2 pro platbu stravného
3 pro platbu družiny
platba kroužků – Spec. s. bude přidělen při přihlášení (každý bude mít jiný)

Příklad: Adam Novák, os. č. 2001132

1. platba – stravné – na účet 2500621187/2010 VS: 2001132, spec. s.:2
2. platba – za družinu – na účet 2500621187/2010 VS: 2001132, spec. s.:3
Žádáme Vás, abyste při poukazování plateb na účet školy i na účet Spolku rodičů, uváděli specifický symbol platby do zpráv pro příjemce, nikoliv pod specifický symbol.
Případně lze platit v hotovosti u vedoucí ŠJ první středu v měsíci.

Z důvodů uzavření školního roku prosíme o poslední odhlášky obědů do 23.6.2015. Děkujeme za pochopení. Piewaková-vedoucí školní jídelny.