Pedagogický sbor

Mgr. Blanka Chýlová
ředitelka školy
tel.: 261 911 451 nebo 603 532 049
Email : blanka.chylova@zspisnice.info
Mgr. Jana Daňhelková
zástupce ředitelky, třídní učitelka 1.B
775 635 570
e-mail : jana.danhelkova@zspisnice.info
Mgr. Jitka Jandová
třídní učitelka 5. třídy, lektorka kroužků
e-mail :
jitka.jandova@zspisnice.info
img_2214
Mgr. Kamila Adamová
třídní učitelka 1.A
vyučující němčiny, lektorka češtiny pro cizince
e-mail : kamila.adamova@zspisnice.info
Mgr. Olga Kretíková
třídní učitelka 4.třída, vedoucí školního sboru
e-mail : olga.kretikova@zspisnice.info
Nast. Gabriela Kadidlová
třídní učitelka 2.A
e-mail : gabriela.kadidlova@zspisnice.info
2012kadidlova
Ing. Zuzana Schillhartova
třídní učitelka 3.třída, výchovná poradkyně a metodička prevence
e-mail : zuzana.schilhartova@zspisnice.info
2012schilhartova
Věra Brigantová
třídní učitelka 2.B
e-mail : vera.brigantova@zspisnice.info
2012brigantova
Mgr. Ladislava Ondrouchová
vyučující angličtiny, lektorka kroužků
e-mail : ladislava.ondrouchova@zspisnice.info
IMG_0468
Mgr. Kamila Plísková
asistentka pedagoga, vyučující angličtiny,
lektorka češtiny pro cizince
e-mail: kamila.pliskova@zspisnice.info
img_2009
Mária Procházková
logopedický asistent
e-mail : maria.prochazkova@zspisnice.info
2013prochazkova
Kristýna Dubová
vyučující výtvarné výchovy
e-mail: kristyna.dubova@zspisnice.info
 Hana Knoblochová
asistentka pedagoga

img_1827

-->