Platby školní družiny

Cena: 250 Kč/dítě/měsíc ve dvou splátkách 09-12 1000 Kč a 01-06 1500 Kč

Platba – za družinu – na účet:

Číslo účtu: 2500621187/2010

Variabilní symbol: vždy číslo žáka (najdete v žákovské knížce)
Specifický symbol: 3 pro platbu družiny

Příklad:
Adam Novák, ev. č. 2001132
platba – za družinu – na účet 2500621187/2010 VS: 2001132, spec. s.:3

Žádáme Vás, abyste při poukazování plateb na účet školy i na účet Spolku rodičů, uváděli specifický symbol platby do zpráv pro příjemce, nikoliv pod specifický symbol. Platby za kroužky, jídelnu ani družinu nelze slučovat do jedné!