Přihlášky ŠJ

Přihláška ke stravování

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Podle vyhlášky MŠMT  č. 107/2005 Sb. jsou žáci zařazování do kategorie strávníků podle data narození.

Žáci, kteří dosáhnou v tomto školním roce  /1.9.-31.8./ 11 let, budou patřit do vyšší kategorie.

  1. kategorie 7-10 let    28,- Kč     trvalá platba   22x                 záloha    616,-
  2. kategorie 11-14 let 30,- Kč     trvalá platba   22x                 záloha    660,-

cizí strávníci                       65,- Kč     trvalá platba   22x                 záloha 1 430,-

Dle zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 107/2005 Sb. má žák nárok odebrat dotovaný oběd v době pobytu ve škole, případně první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je strávník /zákonný zástupce/ povinen stravu odhlásit. V době žákovy nepřítomnosti je možné odebrat oběd za plnou cenu tj. 65,- Kč.