Přihlášky ŠJ-změna ceny za oběd a výše zálohy od 1.9. 2021.

ZÁLOHA ZA STRAVNÉ SE ZVYŠUJE. 

Přihláška ke stravování 

Podle vyhlášky MŠMT  272/2021 ze dne  14.7. 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování , ve znění pozdějších předpisů jsou žáci zařazování do kategorie strávníků podle data narození. Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku , ve kterém dosahují věku dle bodu 1 až 3.

1. věková skupina: 7-10 let

2. věková skupina: 11-14 let

3. věková skupina 15 a více let

Žáci, kteří dosáhnou v tomto školním roce  /1.9.-31.8./ 11 let, budou patřit do 2. věkové skupiny.

Strávníci: 7-10 let              34,- Kč trvalá platba   22x    záloha   750,-

Strávníci:  11-14 let           36,- Kč  trvalá platba   22x  záloha    750,-

Strávníci:  15 a více let      38,-Kč  trvalá platba  22x  záloha   830,-

Cizí strávníci:                        72,- Kč     trvalá platba   22x   záloha 1 500,-

Dle zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 107/2005 Sb. má žák nárok odebrat dotovaný oběd v době pobytu ve škole, případně první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je strávník /zákonný zástupce/ povinen stravu odhlásit. V době žákovy nepřítomnosti je možné odebrat oběd za plnou cenu tj. 72,- Kč.