Přihlášky ŠJ-změna ceny za oběd od 1.9. 2020

ZÁLOHA ZA STRAVNÉ JE VE STEJNÉ VÝŠI. 

Přihláška ke stravování (formát .pdf)

Přihláška ke stravování (formát .docx pro MS Office Word).

I

Podle vyhlášky MŠMT  č. 107/2005 Sb. jsou žáci zařazování do kategorie strávníků podle data narození.

Žáci, kteří dosáhnou v tomto školním roce  /1.9.-31.8./ 11 let, budou patřit do vyšší kategorie.

  1. kategorie 7-10 let    32,- Kč     trvalá platba   22x                 záloha    660,-
  2. kategorie 11-14 let  34,- Kč     trvalá platba   22x                 záloha    704,-

cizí strávníci                       69,- Kč     trvalá platba   22x                záloha 1 500,-

Dle zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 107/2005 Sb. má žák nárok odebrat dotovaný oběd v době pobytu ve škole, případně první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je strávník /zákonný zástupce/ povinen stravu odhlásit. V době žákovy nepřítomnosti je možné odebrat oběd za plnou cenu tj. 70,- Kč.