Адаптаційні групи для дітей-Adaptační skupiny

Адаптаційні групи для дітей, які постраждали від конфлікту в Украї – Adaptační skupiny pro děti dotčené konfliktem na Ukrajině – od 4. 4. 2022 | Oficiální web městské části Praha-Libuš (praha-libus.cz)

4 4 квітня 2022 року в районі Прага-Лібуш підготували такі адаптаційні групи для дітей, які постраждали від конфлікту в Україні/

Městská část Praha-Libuš připravila od 4. 4. 2022 pro děti dotčené konfliktem na Ukrajině tyto adaptační skupiny:

Одна група для дітей 3-6 років у дитячому садку Mezi Domy на окремому робочому місці в Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Prague 4 – Písnice, вхід через середні  білі двері, дзвінок Адаптаційна група, початок 4. 4. 2022 о 8:00 та графік роботи 8:00-16:00 понеділок-п’ятниця./

Jedna skupina pro děti ve věku 3-6 let v MŠ Mezi Domy na detašovaném pracovišti na adrese Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice, vstup přes prostřední vchod bílými dveřmi, zvoňte na zvonek Adaptační skupina, počátek je 4. 4. 2022 v 8:00 hod a provoz 8:00-16:00 hodin v pondělí-pátek.

Дві групи для дітей 7-11 років (I ступінь) та 12-15 років (II ступінь) в Загальноосвітній Метеорологічній  школі за адресою Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš, вхід через шкільну приймальню, звертатися до адаптаційної групи, початок о 4 4. 2022 о 8:00, вступ від 7:40 та графік роботи 7:40-17:00 з понеділка по п’ятницю./

Dvě skupiny pro děti ve věku 7-11 let (1. stupeň) a 12-15 let (2. stupeň) v ZŠ Meteorologická na adrese Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš, vstup přes recepci školy, do adaptační skupiny, počátek je 4. 4. 2022 v 8:00, přístup již od 7:40 hod a provoz 7:40-17:00 hodin v pondělí-pátek.

Для кого: Адаптаційна група призначена виключно для дітей – іноземців віком від 3 до 6 років та від 7 до 15 років, які постраждали від конфлікту в Україні, які мають візу з метою перебування на території Чеської Республіки згідно з § 33 абз. а) Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці («біженців») з місцем проживання в районі охоплення Загальноосвітньої Mетеорологічної школи та Загальноосвітньої школи з розширеним мовним навчанням у Празько-Лібуському районі. /

Pro koho: Adaptační skupina je určena výhradně dětem-cizincům ve věku 3 – 6 let a 7-15 let dotčených konfliktem na Ukrajině s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s ohlášeným místem pobytu ve spádové oblasti Základní školy Meteorologická a Základní školy s rozšířenou výukou jazyků na Městské části Praha-Libuš.

 Для адаптаційної групи в дитячому садку Mezi Domy подається заява про зарахування до одного з дитячих садків у Празько-Лібуському районі згідно з рекомендаціями Празького Лібуського району за заявленим місцем проживання./

Na adaptační skupinu v MŠ Mezi Domy naváže podání žádosti o přijetí k docházce do jedné z mateřských škol na území MČ Praha-Libuš dle doporučení MČ Praha‑Libuš dle ohlášeného místa bydliště:

Дитячого садкa / Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, Praha 4 – Písnice,

Дитячого садкa / Mateřské školy K Lukám, K Lukám 664, Praha 4 – Libuš,

Дитячого садкa / Mateřské školy Lojovická, Lojovická 557/12, Praha 4 – Libuš,

Дитячого садкa / Mateřské školy Ke Kašně, Ke Kašně 334/14, Praha 4 – Písnice.

Для адаптаційної групи в Загальноосвітній Метеорологічній школи подається заява про зарахування до однієї з загальноосвітніх шкіл Празько-Лібуського округу згідно з рекомендацією Празького Лібуського району відповідно до заявленого місця проживання:

 Na adaptační skupiny v ZŠ Meteorologická naváže podání žádosti o přijetí k docházce do jedné ze základních škol na území Městské části Praha-Libuš dle doporučení Městské části Praha‑Libuš dle ohlášeného místa bydliště:

Загальноосвітньої школи з розширеним мовним навчанням

Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40, Praha 4 – Písnice,

Загальноосвітньої Mетеорологічної школи/

Základní školy Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš.

Візьміть із собою: документ, що підтверджує особу дитини та підтвердження перебування в Чехії, включаючи заявлене місце проживання в районі Прага-Лібуш.

Přineste s sebou v den zápisu: doklad totožnosti dítěte a potvrzení o pobytu na území ČR včetně ohlášeného místa pobytu na území MČ Praha-Libuš.

28.3. celoškolní projekt KOMENSKÝ

V pondělí 28.3. bude projektový den pro všechny třídy, seznámí se s dílem, životem i dobou Jana Amose Komenského. Součástí projektu je interaktivní výstava knihy Kláry Smolíkové S KOMENSKÝM DO KOMIXU. Žáci si neberou učení. Více informací od třídních učitelů.

Informace o EKO akcích

Chystáme akce UKLIĎME ČESKO – vice informací ZDE

a fotografickou soutěž ZAJÍMAVÝ STROM info ZDE, fotografie budou součástí plánované VÝSTAVY.

UČENÍ NARUBY

Ve čtvrtek 24.3. některé hodiny učí žáci ze žákovského zastupitelstva. Touto akcí si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského. Více zítra ve fotogalerii.

Linka bezpečí k dispozici

Linka bezpečí i rodičovská linka nabízí své služby při řešení obav dětí i jejich rodičů ze situace na Ukrajině. Na webu a sociálních sítích nabízí základní doporučení.

Dětská Linka bezpečí  116 111

Rodičovská linka 606 021 021