Zápis se blíží-předškoláci na návštěvě u prvňáků

Dnes nás navštívilo 18 předškoláků z MŠ KE KAŠNĚ.

Jak se jim dařilo si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Blanka Chýlová

Schůzka Spolku rodičů

Hezký den,

Ráda bych pozvala třídní důvěrníky na další jednání Spolku rodičů, které se bude konat ve čtvrtek 23. března 2017 v 16.30 ve školní jídelně.

Kateřina Kubínová

SRPŠ_pozvánka_březen 2017

 

Předškoláci ve škole.

Dnes nás navštívilo 23 předškoláků s paní učitelkami  z MŠ MEZI DOMY.

Při vyučování se z  našich prvňáků stali  zdatní průvodci vzdělávání v matematice.

Pár snímků z dnešního dopoledne si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Blanka Chýlová

Sběr papíru

Sběr papíru 28. 2 – 6. 3. 2017

1. Místo: 2.B – 797kg

I. Franková Ema 150kg
II. Nováková Veronika 120kg
III. Matějka Lukáš 115kg

2. Místo: 4. Třída – 650kg

I. Krejča Jan 120kg
II. Kaplánek Štěpán 120kg
III. Cihlář Prokop 115kg
IV. Bílíková Dominika 77kg

3. Místo: 3. Třída – 490kg

I. Poulová Viktorie 120kg
II. Hýbelová Denisa 90kg
III. Škrob Daniel 76kg

4. Místo: 2.A – 467,5kg

I. Černá Anna 95,5kg
II. Čapek Fred 90kg
III. Ctibůrek Matyáš 65kg

5. Místo 1.A 226kg

I. Mikulecký David 104kg
II. Kryštof Légr 69kg
III. Masopust Tomáš 27kg

6. Místo 5. Třída 217kg

I. Čapek Max 90kg
II. Pítrová Amálie 60kg
III. Kretík Jan 29kg

7. Místo 1.B 71,5kg

I. Prchalová Ella 31kg
II. Hrubantová Jaroslava 13,5kg

Ostatní dárci: 155,1kg
Celkem: 3076kg

Jarní keramická dílna zalitá sluncem

Jak se nám sobotní tvoření povedlo si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Děkujeme všem za hezké chvíle při pilné práci.

Blanka Chýlová

Projekt Edison závěr

Poděkování Spolku rodičů za EDISON

Vážená paní Kubínová,

děkuji Spolku rodičů za finanční  a osobní podporu. Díky vaší podpoře jsme mohli zrealizovat projekt tak, aby byl jedinečný a udělal radost všem zúčastněným projektu – dětem, studentům i učitelům a doufám, že se nám podařilo, aby děti zažily takový týden netradiční výuky, na který budou rádi vzpomínat a budou se těšit na další ročník.

S pozdravem

Ladislava Ondrouchová

EDISON – poděkování studentů

Zde naleznete poděkování všech studentů.Poděkování Bo ram Poděkování od Keti Poděkování od Lucase poděkování od Reginy Poděkování od Rezy

Projekt Edison – fotodokumentace

ve fotogalerii naleznete kompletní dokumentaci  projektového týdne.

Poděkování – projekt EDISON

Po celý týden se na realizaci projektu podílely desítky rodičů a pedag. pracovníků a dalších zaměstnanců školy.

Děkuji Věrce Jarošové za nadlidský výkon, kdy za probíhající přestavby naší školy i o víkendu přišla a uklízela nánosy prachu ze stavby a vytírala opakovaně chodby, aby prach nezhoršoval pobyt všech ve škole.

Děkuji paní zástupkyni, která domlouvala se stavebníky, aby nerušili hlučnými pracemi prezentace, dala mi důvěru celý projekt realizovat dle mé vize, pomohla mi zarezervovat lodičku na výlet po Praze a navštívila nás  na pátečním bowlingu.

Děkuji Martinovi Vegnerovi za pečlivou přípravu a kontrolu veškeré techniky potřebné na zahájení, ukončení a realizaci projektu -ozvučení – mikrofon, bedny, dataprojektory, interaktivní tabule, reproduktory a počítače a internet. Tento projekt by bez fungující techniky nebyl možný. Díky za bleskové zpracování videa z prvního dne slavnostního zahájení a uložení videa na web školy, aby se rodiče i děti mohli podívat. Také děkuji za spolupráci na úterním fotografování všech tříd.

Děkuji Jirkovi Mackovi za obětavost a pomoc při stěhování a takových těch každodenních situacích, kdy se tzv.něco vyvrbí a je potřeba šikovných rukou.

Děkuji Richardovi Ondrouchovi za natočení videa ze slavnostního zahájení  a ukončení projektu.

Děkuji  Ivaně Piewakové, že nám vyšla vstříc, když dodatečně jeden ze studentů nemohl jíst vepřové maso a nezůstal bez jídla.

Děkuji za skvělou práci všech paní kuchařek. Děkuji za neuvěřitelné nasazení Veroniky Kavecké, která v pátek vařila pro celou školu, když nám onemocněla paní kuchařka.

Děkuji za skvělou práci všech paní učitelek a asistentek, které skvěle spolupracovaly, vedly a podporovaly všechny studenty a děti a snažily se o naplnění vize.

Děkuji všem paním vychovatelkám z družiny za trpělivost a pevné nervy  při střídání dětí v jídelně.

Děkuji Kamilce Plískové za fotodokumentaci celého projektu, stahování foto na školní web a pomoc studentům při návštěvě 1. B.

Děkuji Kristýnce Ondrouchové za její čas a skvělou pomoc paní učitelce, dětem a studentce ve 2.B-při překládání z aj do čj a naopak a při tvorbě prezentace pro děti a podporu Bo ram.

Děkuji rodinám, které ubytovaly naše studenty, pomáhaly jim, věnovaly jim svůj volný čas a připravily pro ně program:

rodina Douiss, Daňkovi, Perknerovi

Děkuji maminkám, které v pondělí a v pátek ráno přišly a pomohly s rozdělováním a roznášením občerstvení do všech tříd:

pondělí: paní Kubínová a paní Čapková

pátek: paní Varajová a paní Vitásková

Ladislava