Platba za školní družinu

Vážení rodiče, 

na začátku školního roku byl zaveden nový způsob placení školného za školní družinu a to ve dvou splátkách (840,- Kč za období září – prosinec a 1260,- Kč za leden – červen). Děkuji všem, kteří si tuto novou variantu již zavedli ve svém internetovém bankovnictví. Žádám ty z vás, kteří tak ještě neučinili, aby si na začátku ledna způsob placení upravili. Děkuji za spolupráci. 

S přáním hezkého adventu M. Štaflová

Zápis ze schůzky Spolku

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z online schůzky Spolku rodičů z 19. listopadu. Zároveň bych chtěla požádat ty rodiče, kteří ještě neposlali příspěvěk, aby tak učinili. Z rozpočtu Spolku jsme například uhradili trička pro děti ze ŠvP nebo vánoční stromky v květináči.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

Návrat všech žáků do školy již 30.11. v pondělí

Na návrat všech žáků do školy jsme připraveni a těšíme se.

Informace k provozu školy

DISTANČNÍ VÝUKA JE ZASTAVENA

PREZENČNÍ VÝUKA JE OBNOVENA

Ve pondělí 30. 11. přijdou do školy všichni žáci školy. Budou se učit podle rozvrhu prezenční výuky před uzavřením školy 13.10. 2020.  

Předmět tělesná výchova bude nahrazen vycházkou v okolí školy  a venkovními  aktivitami. Je třeba v den, kdy je  v rozvrhu tělesná  výchova, dát dětem vhodné oblečení pro pobyt venku.  Rádi bychom chodili s dětmi ven i za mírně nepříznivého počasí. Kurz plavání zatím nebude organizován. Vyúčtování platby za dopravu na plavání plánujeme po ukončení kurzu.

Předmět hudební výchova bude vyučován dle doporučení MŠMT.

V případě dotazů kontaktujte své třídní vyučující.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Kroužky, které organizuje škola a které otvíráme  

Angličtina s certifikátem pro přihlášené žáky  3.-5. ročníku začne 1.12. 2020 dle pokynů pana učitele Lukáše Zvěřiny.  

Keramika pro přihlášené žáky bude probíhat v pondělí v oddělených skupinách od 13,30 do 15 hodin.

Kroužky, které organizuje škola a které neotvíráme: sportovní hry, sborový zpěv a výtvarka , konverzace  v AJ (došlé platby za kroužky Vám vrátíme).

Školní družina

Začne běžný provoz školní družiny od 6,30 do 17,30 hodin.  Školné  za říjen ani listopad nebudeme vracet.   

STRAVOVÁNÍ

Od 30.11. jsou všichni žáci školy opět přihlášeni ke školnímu stravování ve stravovacím systému. Od 7.12. plánujeme zavedení výběru ze dvou jídel. Výdej jídla pro cizí strávníky bude organizován. Cizí strávník si vyzvedne jídlo v jednorázové nádobě od 11,00 do 11,20 u vchodu do školní kuchyně.

Odhlašování obědů od 30.11. 2020 přes stravovací systém nebo emailem jidelna@zspisnice.info         nebo        732 268 580.

Žáci dostanou oběd ve školní jídelně za zpřísněných hygienických podmínek platných od 1.9. 2020. Vyúčtování záloh na stravné bude provedeno k 30.6. 2021. Je možné jednu zálohu za stravné vynechat.

V případě dotazů se obraťte na paní Veroniku Kaveckou na uvedeném telefonním čísle a  emailové adrese.

Paní  Veronika  Kavecká  do odvolání zastupuje vedoucí školní  jídelny  Ivanu Piewakovou.

Děkujeme za spolupráci

vedení školy

Naši nejmladší se vrací do školy už ve středu 18.11.

Informace k provozu škol

VYUČOVÁNÍ

Prezenční výuka

Ve středu 18. 11. přijdou do školy děti z  přípravné třídy, prvňáci a druháci. Budou se učit podle rozvrhu prezenční výuky před uzavřením školy.  

Předmět tělesná výchova bude nahrazen vycházkou v okolí školy  a  venkovními  aktivitami. Je třeba v den, kdy je  v rozvrhu tělesná  výchova /2 hodiny/, dát dětem vhodné oblečení pro pobyt venku.  Rádi bychom chodili s dětmi ven i za mírně nepříznivého počasí.

Předmět hudební výchova bude zaměřen na poslech hudebních pohádek.

Distanční výuka

Žáci 3. -5. ročníků budou pokračovat  v on-line výuce pod vedením svých třídních vyučujících.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Kroužky, které organizuje škola  

Angličtina s certifikátem pro žáky  3.-5. ročníku – nebude zatím probíhat.  

Kroužky, které neotvíráme : sportovní hry, sborový zpěv a výtvarka , konverzace  v AJ (došlé platby Vám vrátíme).

Keramika – bude probíhat od pondělí 23.11. od 13,30 do 15,00 pro děti  0.-2. třídy.

Školní družina

Začne běžný provoz školní družiny od 6,30 do 17,30 hodin.  Školné  za říjen nebudeme vracet.   Všechny třídy (0.-2.) budou ve školní družině v samostatných skupinách.

STRAVOVÁNÍ

Přihlašování a odhlašování obědů od 18.11. 2020

jídelna@zspisnice.info                732 268 580

Děti z celé  přípravné, 1. a 2.  třídy budou již přihlášené do stravovacího systému. Ohlašování obědů raději provádějte  přes uvedený email a telefonní číslo.

Žáci ze 3. – 5. ročníku  i s rodinnými příslušníky, kteří jsou nyní přihlášeni k odběru oběda v jednorázových nádobách budou také zavedeni do stravovacího systému. Ohlašování a případné přihlášení  k odběru obědů raději provádějte   přes uvedený email a telefonní číslo. Ti co se k odběru oběda do této doby nepřihlásili  mají obědy stále odhlášené.  Avízo k zaplacení odebraných obědů  za rodinné příslušníky – cizí strávníky,  obdržíte do konce příštího týdne.

Informace k odběru oběda

Pro všechny strávníky bude oběd stále  bez polévky. K hlavnímu jídlu dostanou strávníci místo polévky moučník nebo ovoce  nebo  zeleninu.

Děti, které chodí do školy dostanou oběd ve školní jídelně za zpřísněných hygienických podmínek platných od 1.9. 2020.  

Děti, které do školy nechodí si obědy vyzvednou v jednorázových nádobách za stejných podmínek jako dosud, u vchodu do školní kuchyně v době od 12,00 do 13, 00.

V případě dotazů se obraťte na paní Veroniku Kaveckou na uvedeném telefonní čísle a  emailové adrese.

Paní  Veronika  Kavecká  do odvolání zastupuje vedoucí školní  jídelny  Ivanu Piewakovou.

Děkujeme za spolupráci a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat

vedení školy

Nekoná se keramická dílna

Je nám to velmi líto, ale s ohledem na současnou situaci se nebude v naší škole dne 7.11. 2020 konat tradiční, veřejná keramická dílna.

vedení školy