Emailová komunikace

Vážení rodiče,

v tomto a následujícím týdnu budeme vytvářet třídní distribuční skupiny pro zjednodušení komunikace mezi rodiči a vyučujícím. Do své schránky obdržíte mail s obsahem například:

„testovací mail–
You received this message because you are subscribed to the Google Groups „Rodiče žáků 1. třídy“ group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to „

Vaše adresa nebude viditelná pro ostatní rodiče a zařazení do dané distribuční skupiny můžete kdykoliv zrušit odkazem v mailu. Kontaktovat Vás tak mohou pouze učitelé, které Vaše dítě vyučují.

Za vedení školy Lukáš Zvěřina

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 5. září 2019.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

EDISON – Poděkování

Ráda bych ještě jednou vyjádřila své poděkování všem ,co se podíleli na realizaci projektu Edison. Bez pomoci ředitelky školy, spolku rodičů, učitelů, asistentů a ostatních zaměstnanců školy, laskavé podpory zástupců obce a dalších dobrovolníků by se tento interesantní edukativní projekt nemohl uskutečnit.

Velké poděkování patří též supervizorce projektu slečně Křečkové, jakož i rodičům žáků, kteří studenty ubytovali – jmenovitě paní Daňkové, paní Fídlerové, paní Kubrychtové a paní Horákové.

Všem ostatním rodičům děkujeme za skvělé občerstvení, které připravili na zahajovací a závěrečný ceremoniál. Doufám, že v této krásné tradici budeme pokračovat i nadále.

Nast. Gabriela Kadidlová, koordinátorka projektu

PROJEKT EDISON 2019

Od 30.9. do 4.10.2019 probíhá na naší škole projekt Edison. V pondělí 30.9. od 8.00 do 9.00 proběhl slavnostní zahajovací ceremoniál. Svojí přítomností nás poctili i zástupci obce včetně pana starosty a představitelé AIESECu.

V tomto roce nás navštívili studenti z následujících zemí : Španělska, Malajsie, Kazachstánu, Gruzie, Indie a Ukrajiny.

Žáci druhého až pátého ročníku mají jednoho studenta na celý týden a prvňáčky navštíví každý den jiný student. V pondělí po seznámení se studenty následovalo představení jejich země, vlajky a základní informace o jednotlivých státech. V úterý byly na programu zvyky, tradice, rodinné oslavy a jídlo. Středa bude věnována školnímu a vzdělávacímu systému jednotlivých zemí. Po obědě pátá třída s paní třídní učitelkou doprovodí studenty do centra Prahy, kde navštíví muzeum Karlova mostu a poté se vydají na plavbu vyhlídkovou lodí po Vltavě. Ve čtvrtek budou se žáky besedovat o svém soukromém životě, mimoškolních aktivitách, koníčcích a budou se se žáky intenzivně připravovat na závěrečnou páteční prezentaci.

V pátek 4.října od 8.30 do 9.30 se škola otevře veřejnosti a rodiče uvidí své děti a studenty během prezentací žáků. Žáci nás seznámí se všemi poznatky, které se o zemi studenta za celý týden dozvěděli.
Od 10.15 do 11.50 se slavnostně rozloučíme s projektem Edison. Poté následuje předání certifikátů.

Nast. Gabriela Kadidlová, koordinátorka projektu

Realizace výuky pomocí tabletu

Minulý týden se vybavení naší školy rozšířilo o 25 ks tabletů iPad. Tyto tablety budou sloužit jako mobilní podpora výuky ve všech třídách naši školy. Většinou budou tablety využívány ve vybraných hodinách po dobu maximálně 10 – 15 minut. V otázce vhodného a smysluplného nasazení tabletů samozřejmě spolupracujeme s odborníky na tuto problematiku, například autory publikace Učíme s tabletem. V pátek již žáci otestovali první funkce při fotodokumentaci prostor školy.