VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠR

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice

Vyhlášení  řádných voleb  do Školské rady ZŠ s RVJ

dle Čl. VI. odst. 6, písm. f)

Volby proběhnou ve skupině zákonných zástupců nezletilých žáků na období

od 1. 9. 2019 do 31. 8.  2022, tj. funkční období 3 roky,  

28. 5. 2019 ve školní jídelně v době od 17, 00 do 19, 00 v den, kdy konají třídní schůzky.

Budou se volit  2  členové  ŠR  za skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volební komise byla ustanovena 3.4. 2019 ředitelkou školy.

Oznámení o přípravě voleb bylo zveřejněno 4. 4. 2019.

Lhůta pro podání návrhů na kandidáty za členy ŠR běží:  od 4.4. 2019 od 17,30  do  29. 4. 2019 do 14,00.

Platný volební řád je zveřejněn na webových stránkách školy (dokumenty-ostatní) a ve vývěsce u hlavního vchodu školy.

4. 4. 2019                                                              Mgr. Blanka Chýlová

                                                                                 ředitelka školy

Příprava voleb do ŠR

Oznámení o přípravě řádných voleb  do Školské  rady ZŠ s RVJ

Volby proběhnou ve skupině zákonných zástupců nezletilých žáků na období od 1. 9. 2019  do 31.8. 2022  tj. funkční období 3 roky v předpokládaném termínu 28.5. 2019.

Způsob hlasování dle čl. II odst.6, Volebního řádu, který je zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce u hlavního vchodu školy.

Jednu třetinu, 2 členy,  školské rady volí skupina zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen „oprávněné osoby“). Seznam oprávněných voličů z řad oprávněných osob je tvořen všemi zletilými žáky dané školy, všemi nezletilými žáky této školy, kteří jsou zastupováni při hlasováni jedním ze svých zákonných zástupců. Zletilý žák hlasuje sám za sebe. Za každého nezletilého žáka, kterého zastupují zákonní zástupci, je hlasováno pouze vahou jednoho hlasu, tedy může být hlasováno pouze jednou. Pokud je ve škole více dětí z jedné rodiny, pak za každé dítě je hlasováno vahou jednoho hlasu, tj. hlasování pouze jednou podle pravidla jeden žák = jeden hlas.

Volební komise :

Mgr. Blanka Chýlová – předsedkyně

Mgr. Olga Kretíková – členka

Marie Štaflová – členka

       4. 4. 2019  Informace o průběhu voleb na třídních schůzkách

  4. 4. 2019  Vyhlášení voleb     

do  29.4. 2019  Přijímání návrhů  kandidátů osobně, členkami volební komise

do    6. 5. 2019 Losování pořadí kandidátů na hlas. lístku a zveřejnění

      28. 5. 2019 Volby  proběhnou v době konání třídních schůzek

                         od 17,00 do 19,00

 28. 5. 2019  Volby končí dnem konáním voleb a to aktem zveřejnění zápisu

                     o provedení a průběhu hlasování a výsledcích voleb do školské

                    rady čl. VII

3. 4. 2019                                                              Mgr. Blanka Chýlová

                                                                                 ředitelka školy

Vyhodnocení sběru papíru

Vážení rodiče, milí žáci,

nejlepší třída, která nasbírala nejvíc kilogramů v přepočtu na žáka, dostane „něco dobrého na zub“, aby se děti mohly rozdělit.

Velká změna v hodnocení nastává i u jednotlivců. Nebudou již odměňovány nejlepší děti v každé třídě drobností či reklamním předmětem, ale po dohodě s vedením školy budou nově odměněni tři nejlepší sběrači v celé škole. Dostanou hodnotnější ceny, tentokrát v podobě poukázky do Luxoru na nákup knížky dle vlastního výběru. Chceme tím podpořit čtenářskou gramotnost, které celý program naší školy dává zelenou.

Ceny budou předány v pátek 5. dubna.

Romana Dubová

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 4.4. 2019 proběhnou ve třídách od 17,30 třídní schůzky. Jste srdečně zváni.

Jana Daňhelková

Den Země

Milí rodiče, 

zveme vás na oslavu Dne Země, která se uskuteční 16. dubna 2019 od 16 hod na školním hřišti a v přilehlých prostorách.

Čeká vás:

  • módní přehlídka kostýmů z recyklovaných kostýmů
  • ukázka dravců
  • soutěže
  • společný tanec popelářů 🙂

Těšíme se na děti i na vás, rodiče a přátelé školy 🙂

Spolek rodičů

Beseda o povolání ve školní družině

Vážení rodiče a děti,

ráda bych v rámci školní družiny pozvala děti ze všech tříd na 1. běh besedy o povolání, který se uskuteční v úterý 5. března od 15 do 16 hod. Jedná se o akci Spolku rodičů s cílem představit a přiblížit dětem nejrůznější zaměstnání rodičů. První beseda bude o práci v nadaci – charitativní organizaci a představím ji já. Doufám, že na mě další rodiče navážou, abychom besedu mohli opakovat třeba každý měsíc.

Prosím tímto rodiče, kteří budou mít chuť a čas povědět dětem o tom, co obnáší jejich práce a proč si jí vybrali, aby mě kontaktovali.

Moc děkuji.

Kateřina Kubínová

Divadlo v angličtině

V pondělí 25.2.2019 proběhne v naší škole divadelní představení v anglickém jazyce. Pro mladší žáky s názvem Lost in the Land of Twirls a Travel Machine pro pokročilejší. Odkaz na stránky divadelní společnosti ZDE.

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsou všichni rodiče našich žáků, rodiče budoucích prvňáčků i ostatní veřejnost srdečně zváni na Den otevřených dveří.

Během Dne otevřených dveří v době od 8:00 do 14:00 hodin máte příležitost si prohlédnout prostory školy, zhlédnout dopolední vyučovací hodiny, práci ve školní družině a pohovořit s vedením školy.

Těšíme se na Vás!!

vedení školy, paní učitelky a naši žáci.

Prázdniny se blíží…

Vážení rodiče, blíží se pololetní a jarní prázdniny. Děti přinesou domů dotazník na případné přihlášení do mimořádné školní družiny. V případě zájmu nejméně 12 dětí bude provoz od 8.00 do 15.00 hodin. Kuchyně školy bude uzavřena.

V následujících měsících nás čekají ještě další volné dny. S dostatečným předstihem Vám opět pošleme průzkum ohledně mimořádné školní družiny.

18. dubna (velikonoční prázdniny)

26. dubna (ředitelské volno – zápis do 1. třídy)

9. a 10. května (ředitelské volno)

28. června (ředitelské volno)

1. až 4. července (období hlavních prázdnin)

26. až 30. srpna (období hlavních prázdnin)

U posledních dvou zmíněných termínů budou podmínky a způsob úplaty včas oznámeny.

 

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsou všichni rodiče našich žáků, rodiče budoucích prvňáčků i ostatní veřejnost srdečně zváni na Den otevřených dveří.

Během Dne otevřených dveří v době od 8:00 do 14:00 hodin máte příležitost si prohlédnout prostory školy, zhlédnout dopolední vyučovací hodiny, práci ve školní družině a pohovořit s vedením školy.

Těšíme se na Vás!!

vedení školy, paní učitelky a naši žáci