Fotky…

Na fotografie z posledního dne školy tohoto roku se můžete podívat tady.

DODATEČNÝ ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Vážená paní, vážený pane                                                         23. 6. 2020

s ohledem na výsledek řádného zápisu do přípravné třídy jsou nabízena volná  místa v dodatečném zápisu do  přípravné třídy Základní školy s rozšířenou výukou jazyků na školní rok 2020-2021 s nástupem od 1. září 2020,  konaného od 25. 6. 2020 do 24. 7. 2020.

Žádost o přijetí do přípravné třídy a kritéria o přijetí naleznete na webových stránkách školy http://www.zspisnice.info/?page_id=11207.

Oznámení výsledků zápisu lze očekávat do 28. 7. 2020.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat :  reditelka@zspisnice.info

S úctou

                            Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy

                                                                      

Intenzivní jazykový kurz Starters a Movers

Jak jsme Vás již informovali, jako náhrada za zrušené kroužky nabízíme intenzivní kurz anglického jazyka. Možné termíny jsou 20. – 24.7 a 27.7 – 31.7 . Zvládneme zajistit úrovně Movers a Starters.

Cena: 1500 kč. + případné odpolední aktivity (celkem max 800 kč)

Cena zahrnuje: pedagogický dozor, pitný režim, svačina a oběd. Celkem proběhne 12 lekcí AJ a závěrečná zkouška.

Rozvrh bude od 9:00 do 13:00, děti je možno přivést již v 8:00. Od pondělí do čtvrtka bude připraven i nadstavbový program, který bude probíhat do 18:00. V pátek bude na programu závěrečná zkouška do 13:00.

Plánovaný nadstavbový program:

 • PO – lanové centrum
 • ÚT – „táborová“ pokladová hra v Krčském lese
 • ST – sportovně-tábornický program v Mnichovicích u Prahy
 • ČT – dobrodružná hra v Prokopském údolí

V případě zájmu prosím o vyplnění Elektronické přihlášky nejpozději do 15.06.2020.

Informace o platbě zašleme po obdržení elektronické přihlášky.

Kontaktní osoba. Lukáš Zvěřina, lukas.zverina@zspisnice.info. Na připravě a realizaci tábora se podílí organizační tým tábora Shark.

Příměstské tábory červenec 2020

V ceně tábora jsou zahrnuty svačiny, teplý oběd, pitný režim po celý den, jízdné, vstupné na plánované akce, výtvarný materiál a další potřebné pomůcky. Veškerý program je uzpůsoben věku a schopnostem dětí s ohledem na momentální stav počasí.

Zkušené vedoucí s mnohaletými zkušenostmi připravují pro děti každodenní zajímavý program od 8 do 17 hodin.

Místo konání ZŠ s RVJ Písnice. Tabory nejsou nijak dotované MČ ani ZŠ.

Termíny příměstských táborů:

 1. termín – 7. – 10.7.2020 Cestovatelé
 2. termín – 13. – 17.7.2020 Kouzelníci
Příměstský tábor Cestovatelé
letak primestsky tabor
Příměstský tábor Kouzelníci

Způsob hodnocení

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána, tj. do 10. března
 • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
 • podpůrně podklady z aktivit školních skupin
 • podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
 • skutečnost, že nebylo možné zcela naplnit ŠVP

Všechny předměty se budou hodnotit známkou.

Třídní učitelé formou dopisu slovně ohodnotí výsledky distančního vzdělávání žáka.


Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

O vydávání vysvědčení budete informováni na stránkách školy.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 – 211/2020 Sb.

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020