Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4
Registrace na logickou olympiádu
5
Registrace na logickou olympiádu
6
Registrace na logickou olympiádu
7
Registrace na logickou olympiádu
8
Registrace na logickou olympiádu
9
Registrace na logickou olympiádu
10
Registrace na logickou olympiádu
11
Registrace na logickou olympiádu
12
Registrace na logickou olympiádu
13
Registrace na logickou olympiádu
14
Registrace na logickou olympiádu
15
Registrace na logickou olympiádu
16
Registrace na logickou olympiádu
17
Registrace na logickou olympiádu
18
Registrace na logickou olympiádu
19
Registrace na logickou olympiádu
20
Registrace na logickou olympiádu
21
Registrace na logickou olympiádu
22
Registrace na logickou olympiádu
23
Registrace na logickou olympiádu
24
Registrace na logickou olympiádu
25
Registrace na logickou olympiádu
26
Registrace na logickou olympiádu
27
Registrace na logickou olympiádu
28
Registrace na logickou olympiádu
29
Registrace na logickou olympiádu
Výlet na Říp
30
Registrace na logickou olympiádu
1
Drobečková navigace

Úvod > Rodiče > Spolek rodičů

Spolek rodičů a přátel Základní školy Písnice

Kontakt na všechny třídní důvěrníky: spolek.rodicu@zspisnice.info

Cílem činnosti Spolku rodičů je hájit a prosazovat zájmy dětí, zasazovat se o jejich vzdělání, výchovu a všestranný rozvoj a také podpořit základní školu při její činnosti.

Hlavní činností Spolku je všestranná podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit ZŠ Písnice.

Další činnosti:

 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování;
 • přispívá základní škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí;
 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování;
 • shromažďuje finanční a materiální prostředky pro podporu aktivit a investic školy, zejména na základě dobrovolných příspěvků rodičů a nebo zákonných zástupců žáků;
 • zajišťuje ve spolupráci se školou různé kulturní, sportovní a společenské akce.

Členem Spolku může být rodič nebo zákonný zástupce dítěte navštěvujícího Základní školu Písnice v daném školním roce nebo jakákoli jiná zletilá a plně svéprávná fyzická osoba, která souhlasí se Stanovami a cíli Spolku a jejíž přihláška bude schválena členskou schůzí Spolku.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí neváhejte kontaktovat své třídní důvěrníky nebo pište na spolek.rodicu@zspisnice.info. Vítáme Vaše podněty či reakce k zlepšení chodu školy, které s námi budete sdílet.


Platby do Spolku – číslo účtu 2700631232/2010, variabilní symbol je číslo žáka (v žákovské knížce), zpráva pro příjemce:

 • 1.tř. - R1
 • 2.A - R2A
 • 2.B - R2B
 • 3.A - R3A
 • 3.B - R3B
 • 4.tř. - R4
 • 5.tř. - R5

Platby: 1.dítě na škole 600,- Kč, 2.dítě na škole 300,- Kč, 3.dítě na škole zdarma


ŠKOLNÍ ROK 2023-2024 – kontakty

Třída Jméno e-mail
předseda Ondřej Vasilenko Ondrej.Vasilenko@seznam.cz
1. třída Barbora Dvořáková barbora.blabolova@icloud.com
2. A Darie Zmátlíková darie.zmatlikova@gmail.com
2. B Simona Arbogast arbogast@seznam.cz
3. třída Linda Pham Iphone111@seznam.cz
3. A Lucie Benešová Lucie.benesova@email.cz
3. B Soňa Gondolánová Sona.go@seznam.cz
4. třída Hanka Horáková Ha.horakova@centrum.cz
5. třída Slávka Fiedlerová Slavka.tymova@seznam.cz

 

Zápisy ze schůzek Spolku:

Spolek - zápis září 2023

Spolek - zápis červen 2023

Spolek - zápis duben 2023

Spolek - zápis leden 2023

Spolek - zápis říjen 2022

Spolek - zápis červen 2022

Spolek - zápis říjen 2021

 

Stanovy Spolku