Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
ONLINE REGISTRACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
2
ONLINE REGISTRACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
3
ONLINE REGISTRACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
4
ONLINE REGISTRACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
5
ONLINE REGISTRACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
6
ONLINE REGISTRACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
7
ONLINE REGISTRACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
8
ONLINE REGISTRACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
9
ONLINE REGISTRACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
10
ONLINE REGISTRACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
11
ONLINE REGISTRACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
12
ONLINE REGISTRACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
13
ONLINE REGISTRACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
14
ONLINE REGISTRACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
15 16 17
Prvňáčci půjdou na farmu
18 19
Křest Bosoviště
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Rodiče > Spolek rodičů

Spolek rodičů a přátel Základní školy Písnice

Kontakt na všechny třídní důvěrníky: spolek.rodicu@zspisnice.info

Cílem činnosti Spolku rodičů je hájit a prosazovat zájmy dětí, zasazovat se o jejich vzdělání, výchovu a všestranný rozvoj a také podpořit základní školu při její činnosti.

Hlavní činností Spolku je všestranná podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit ZŠ Písnice.

Další činnosti:

 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování;
 • přispívá základní škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí;
 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování;
 • shromažďuje finanční a materiální prostředky pro podporu aktivit a investic školy, zejména na základě dobrovolných příspěvků rodičů a nebo zákonných zástupců žáků;
 • zajišťuje ve spolupráci se školou různé kulturní, sportovní a společenské akce.

Členem Spolku může být rodič nebo zákonný zástupce dítěte navštěvujícího Základní školu Písnice v daném školním roce nebo jakákoli jiná zletilá a plně svéprávná fyzická osoba, která souhlasí se Stanovami a cíli Spolku a jejíž přihláška bude schválena členskou schůzí Spolku.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí neváhejte kontaktovat své třídní důvěrníky nebo pište na spolek.rodicu@zspisnice.info. Vítáme Vaše podněty či reakce k zlepšení chodu školy, které s námi budete sdílet.


Platby do Spolku – číslo účtu 2700631232/2010, variabilní symbol je číslo žáka (v žákovské knížce), zpráva pro příjemce:

 • 1.tř. - R1
 • 2.A - R2A
 • 2.B - R2B
 • 3.A - R3A
 • 3.B - R3B
 • 4.tř. - R4
 • 5.tř. - R5

Platby: 1.dítě na škole 600,- Kč, 2.dítě na škole 300,- Kč, 3.dítě na škole zdarma


ŠKOLNÍ ROK 2023-2024 – kontakty

Třída Jméno e-mail
předseda Ondřej Vasilenko Ondrej.Vasilenko@seznam.cz
1. třída Barbora Dvořáková barbora.blabolova@icloud.com
2. A Darie Zmátlíková darie.zmatlikova@gmail.com
2. B Simona Arbogast arbogast@seznam.cz
4. třída Linda Pham Iphone111@seznam.cz
3. A Lucie Benešová Lucie.benesova@email.cz
3. B Soňa Gondolánová Sona.go@seznam.cz
4. třída Hanka Horáková Ha.horakova@centrum.cz
5. třída Slávka Fiedlerová Slavka.tymova@seznam.cz

 

Zápisy ze schůzek Spolku:

Spolek - zápis září 2023

Spolek - zápis červen 2023

Spolek - zápis duben 2023

Spolek - zápis leden 2023

Spolek - zápis říjen 2022

Spolek - zápis červen 2022

Spolek - zápis říjen 2021

 

Stanovy Spolku