Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
28
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
1
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
2
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
3
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
4
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
5
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
6
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
7
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
8
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
9
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
10
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
11
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
12
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
13
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
14
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
15
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
16
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
17
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
18
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
19
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
20
Cirkulární škola
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
21
Cirkulární škola
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
22
Cirkulární škola
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
23
Cirkulární škola
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
24
Cirkulární škola
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
25
Cirkulární škola
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
26
Cirkulární škola
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
27
Cirkulární škola
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
28
Cirkulární škola
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
Výprava do Cholupic
29
Cirkulární škola
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
30
Cirkulární škola
Registrace k zápisu pro školní rok 2023/2024
31
Družina v pátek 31. března
Oslavy jara v Písnici
1 2
Drobečková navigace

Úvod > Rodiče > Spolek rodičů

Spolek rodičů

Kontakt na všechny třídní důvěrníky: spolek.rodicu@zspisnice.info

Cílem činnosti Spolku rodičů je hájit a prosazovat zájmy dětí, zasazovat se o jejich vzdělání, výchovu a všestranný rozvoj a také podpořit základní školu při její činnosti.

Hlavní činností Spolku je všestranná podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit ZŠ Písnice.

Další činnosti:

 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování;
 • přispívá základní škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí;
 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování;
 • shromažďuje finanční a materiální prostředky pro podporu aktivit a investic školy, zejména na základě dobrovolných příspěvků rodičů a nebo zákonných zástupců žáků;
 • zajišťuje ve spolupráci se školou různé kulturní, sportovní a společenské akce.

Členem Spolku může být rodič nebo zákonný zástupce dítěte navštěvujícího Základní školu Písnice v daném školním roce nebo jakákoli jiná zletilá a plně svéprávná fyzická osoba, která souhlasí se Stanovami a cíli Spolku a jejíž přihláška bude schválena členskou schůzí Spolku.

Stanovy spolku

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí neváhejte kontaktovat své třídní důvěrníky nebo pište na spolek.rodicu@zspisnice.info. Vítáme Vaše podněty či reakce k zlepšení chodu školy, které s námi budete sdílet.


Platby do Spolku – číslo účtu 2700631232/2010, variabilní symbol je číslo žáka (v žákovské knížce), zpráva pro příjemce:

 • 1.A – R1A
 • 1.B – R1B
 • 2.A – R2A
 • 2.B – R2B
 • 3.tř. – R3
 • 4.tř. – R4
 • 5.tř. – R5

Platby: 1.dítě na škole 500,- Kč, 2.dítě na škole 250,- Kč, 3.dítě na škole zdarma


ŠKOLNÍ ROK 2022-2023 – kontakty

Třída Jméno e-mail
předsedkyně, 5. třída Kateřina Kubínová kubinova525@gmail.com
3. a 5. třída Linda Pham Iphone111@seznam.cz
1. A Darie Zmátlíková darie.zmatlikova@gmail.com 
1. B Klára Valová klara.corvinova@centrum.cz
2. A Lucie Benešová Lucie.benesova@email.cz
2. B Soňa Gondolánová Sona.go@seznam.cz
3. třída Hanka Horáková Ha.horakova@centrum.cz
4. třída Slávka Fiedlerová Slavka.tymova@seznam.cz
5. třída Ondřej Vasilenko Ondrej.Vasilenko@seznam.cz

 

Zápisy ze schůzek spolku:

Spolek - zápis leden 2023

Spolek - zápis říjen 2022

Spolek - zápis červen 2022

Spolek - zápis říjen 2022