Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Podpořte školní družinu prostřednictvím tomboly...
29
Podpořte školní družinu prostřednictvím tomboly...
30
Podpořte školní družinu prostřednictvím tomboly...
1
Podpořte školní družinu prostřednictvím tomboly...
2
Podpořte školní družinu prostřednictvím tomboly...
3
Podpořte školní družinu prostřednictvím tomboly...
4
Podpořte školní družinu prostřednictvím tomboly...
5
Podpořte školní družinu prostřednictvím tomboly...
6
Podpořte školní družinu prostřednictvím tomboly...
7
Podpořte školní družinu prostřednictvím tomboly...
8
Podpořte školní družinu prostřednictvím tomboly...
9
Podpořte školní družinu prostřednictvím tomboly...
10
Podpořte školní družinu prostřednictvím tomboly...
11
Podpořte školní družinu prostřednictvím tomboly...
12
Podpořte školní družinu prostřednictvím tomboly...
13
Vánoční jarmark
Vyzvedávání výrobků z veřejné keramické dílny
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Rodiče > Spolek rodičů

Spolek rodičů

Kontakt na všechny třídní důvěrníky: spolek.rodicu@zspisnice.info

Cílem činnosti Spolku rodičů je hájit a prosazovat zájmy dětí, zasazovat se o jejich vzdělání, výchovu a všestranný rozvoj a také podpořit základní školu při její činnosti.

Hlavní činností Spolku je všestranná podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit ZŠ Písnice.

Další činnosti:

 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování;
 • přispívá základní škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí;
 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování;
 • shromažďuje finanční a materiální prostředky pro podporu aktivit a investic školy, zejména na základě dobrovolných příspěvků rodičů a nebo zákonných zástupců žáků;
 • zajišťuje ve spolupráci se školou různé kulturní, sportovní a společenské akce.

Členem Spolku může být rodič nebo zákonný zástupce dítěte navštěvujícího Základní školu Písnice v daném školním roce nebo jakákoli jiná zletilá a plně svéprávná fyzická osoba, která souhlasí se Stanovami a cíli Spolku a jejíž přihláška bude schválena členskou schůzí Spolku.

Stanovy spolku

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí neváhejte kontaktovat své třídní důvěrníky nebo pište na spolek.rodicu@zspisnice.info. Vítáme Vaše podněty či reakce k zlepšení chodu školy, které s námi budete sdílet.


Platby do Spolku – číslo účtu 2700631232/2010, variabilní symbol je číslo žáka (v žákovské knížce), zpráva pro příjemce:

 • 1.A – R1A
 • 1.B – R1B
 • 2.A – R2A
 • 2.B – R2B
 • 3.tř. – R3
 • 4.tř. – R4
 • 5.tř. – R5

Platby: 1.dítě na škole 500,- Kč, 2.dítě na škole 250,- Kč, 3.dítě na škole zdarma


ŠKOLNÍ ROK 2022-2023 – kontakty

Třída Jméno e-mail
předsedkyně, 5. třída Kateřina Kubínová kubinova525@gmail.com
3. a 5. třída Linda Pham Iphone111@seznam.cz
1. A Darie Zmátlíková darie.zmatlikova@gmail.com 
1. B Klára Valová klara.corvinova@centrum.cz
2. A Lucie Benešová Lucie.benesova@email.cz
2. B Soňa Gondolánová Sona.go@seznam.cz
3. třída Hanka Horáková Ha.horakova@centrum.cz
4. třída Slávka Fiedlerová Slavka.tymova@seznam.cz
5. třída Ondřej Vasilenko Ondrej.Vasilenko@seznam.cz

 

Spolek - zápis říjen 2022

 

Spolek - zápis červen 2022


Spolek - zápis říjen 2021