Nevydaná vysvědčení

Nevydaná vysvědčení si můžete vyzvednout denně do 16.7.2021

od 8 do 10:30 a od 12 do 16 hodin v kanceláři školy.

POZVÁNÍ

Přijměte srdečné pozvání na rozloučení s pátými třídami, které se koná ve čtvrtek 24.června od 17 hodin (cca do 19 hodin) na hřišti školy. Je připraveno několik atrakcí pro pobavení, občerstvení, slavnostní nástup končících absolventů atd.

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 31. května 2021.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

bezpečnostní pravidla konání třídních schůzek

Vzhledem k platným opatřením platí následující pravidla

konání třídních schůzek – 10.6.2021 (začátek v 17:30 hodin)

Doporučujeme také účast maximálně jednoho zákonného zástupce ke každému žáku.

  • každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
  • osoby jsou usazené tak, aby dodržovaly dostatečnou vzdálenost,
  • každá osoba se při příchodu musí prokázat negativním antigenním či PCR testem (stačí forma čestného prohlášení o samotestu), certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování nebo laboratorním potvrzením o prodělané nemoci covid-19