Škola chutí- výukový program pro základní školy

Realizátor projektu ÚMČ Praha – Libuš

 Cíl :      -seznámit žáky zábavnou a interaktivní formou se základními zásadami zdravého stravování

-motivovat děti k přijetí zásad zdravé výživy

Jedná se o hodinový výukový program, který dětem ukazuje, proč je pro ně jídlo důležité a jak rozpoznat jeho kvalitu. Děti se učí poznávat jídlo jako hodnotu, kterou se neplýtvá. Učí se vnímat jídlo všemi pěti smysly formou interaktivních her a vědomostních a poznávacích aktivit. Do programu se zapojí každý žák a do poznávacích aktivit budou zařazeny čerstvé suroviny.

Program bude trvat jednu vyučovací hodinu,  uskuteční se ve školní jídelně.

29.9.  – 9.00  – 1.A

-10.00 – 1.B

30.9.  – 9.00  – 2.A

– 10.00 – 2.B

3.10.  – 9.00  – 3. tř.

– 10.00 – 4. tř.

4.10.  – 9.00  – 5. tř.

Finanční spoluúčast je 30,- Kč na žáka, která bude hrazena z třídních fondů.

Zápis z jednání Spolku

Hezký den,

Ráda bych Vás upozornila, že v záložce O škole – Spolek rodičů jsou aktualizovány základní informace k činnosti Spolku rodičů včetně informací k platbám a kontakty na třídní důvěrníky. Dále přikládám zápis z jednání Spolku dne 15. září 2016.

SRPŠ_zapis_15092016

Kateřina Kubínová

Multikulturní projektový týden – EDISON 21.-25.11.2016

multikulturni-projektovy-tyden-na-nastenku-2016-listopad

Příměstský tábor -Žijeme zdravě 24.-27.10.2016 pro vaše děti

primestsky-tabor-pro-deti-prvniho-stupne

zavazna-prihlaska-primestsky-tabor-podzimni-prazdniny2016-2017

 

 

 

Pozvánka na jednání Spolku rodičů

Ráda bych pozvala třídní důvěrníky na jednání Spolku rodičů, které se bude konat 15. září 2016 v 16.30 ve škole.

Hezký den.

Kateřina Kubínová

Vítáme naše žáky v novém školním roce 2016/2017

V naší fotogalerii již najdete snímky z prvního školního dne.

Plavání

Upozorňujeme rodiče, že plavecký výcvik žáků 2.A, 3. a 4. ročníků začne 7.9.2016. Podrobné informace najdete na webu tříd.

Jana Daňhelková

Upozornění pro rodiče žáků 5. třídy

Z provozních důvodů oznamujeme rodičům žáků 5. třídy, že jejich děti v letošním roce nebudou přijaty do školní družiny. Můžeme nabídnout pouze ranní družinu.

S případnými dotazy se obraťte na vedení školy.

Děkujeme za pochopení. Marie Štaflová

PRVNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN

Jak bude vypadat 1. 9. 2016
Sraz všech žáků bude v 8:00. Děti se shromáždí na hřišti školy u své paní učitelky.
Vyučování v prvním týdnu školního roku 2016/17:
žáci 2. – 5. ročníků:
1. 9. – 8:00 – 8:45

2. 9. – 8:00 – 11:40

5. – 6. 9. – 8:00 – 11:40 – 1. a 2. třídy

5. – 6. 9. – 8:00 – 12:35 – 3. – 5. třídy
Od 7. 9. bude výuka probíhat podle rozvrhů.
Družina bude otevřena 1.9. do 14:00. Od 2. 9. bude zahájen běžný provoz.
Školní jídelna bude v provozu od 2. 9.
Informace pro žáky 1. třídy
Každý prvňák bude pasován na školáka na školním hřišti.
Po slavnostním přivítání si paní učitelky třídní odvedou děti k sobě do tříd. Rodiče prvňáčků budou mít možnost vše sledovat a zaznamenávat. V prvních třídách proběhne přivítání žáčků třídními učitelkami. Všichni dospělí budou vyzváni, aby opustili třídu a nechali děti s paní učitelkami o samotě – v této době budou mít rodiče možnost se zaregistrovat ke školnímu stravování a zapsat do školní družiny ve školní jídelně v přízemí budovy.
Ve čtvrtek 1. 9. v cca 9:00 budou probíhat třídní schůzky rodičů žáků prvních ročníků – organizační záležitosti k průběhu školního roku, harmonogram prázdnin, rozvrh apod. Děti si převezmou paní vychovatelky ze školní družiny. Schůzka potrvá přibližně jednu hodinu.
První školní den bude končit po třídní schůzce v cca 10:00 hodin, kdy si rodiče své děti vyzvednou ze školní družiny.
Další výuka bude probíhat u žáků 1. třídy takto :
2.9. – 8:00 – 9:40

5. – 6. 9. – 8:00 – 11:40 – 1. a 2. třídy

Těšíme se na Vás!!

 

Organizace školního roku 2016/17

Vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy 13. 3. – 19. 3. 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Jana Daňhelková

DŮLEŽITÉ – VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY

31.8. 2016 končí mandát členkám ŠR,  paní Suchopárové a paní Markové.

Jejich děti budou pokračovat v plnění školní docházky  v jiné škole.

VOLBA NOVÝCH ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY PROBĚHNE 1. a  2.9. 2016 TAJNÝM HLASOVÁNÍM.  

Přípravný výbor / L. Hanyšová, E. Moravcová, B. Perknerová/  navrhl  3  kandidáty  do ŠR:
Markétu  Legrovou,  která spolupracuje se školou, vypomáhá při sportovních akcí.

Michaelu Střelcovou, která spolupracuje se školou, vykonává klavírní doprovod u školního sboru.

Radima Perknera, který  spolupracuje  s MČ  při  řešení dopravní situace před školou.

Všichni navržení kandidáti jsou občany MČ Praha 4-Písnice.

Organizace voleb:

  • 1. 9. 2016  ráno dostanete Vy nebo  Vaše dítě  v obálce 1 hlasovací lístek pro zákonného zástupce žáka školy.  
  • Na hlasovacím lístku si vyberete a zaškrtnete dvě jména  z navržených kandidátů.
  • Vyplněný hlasovací lístek v obálce vhodíte do připraveného boxu u hlavního vchodu do školy nejpozději 2.9. 2016.
  • Ke zvolení 2 členů ŠR je třeba účasti nadpoloviční většiny oprávněných osob.

DĚKUJEME VÁM ZA ÚČAST VE VOLBÁCH DO  ŠKOLSKÉ RADY.

15.8.2016