Pozvání na keramickou dílnu

V létě se chystáme na školu v přírodě

Více informací najdete v dokumentu a přihlášce ZDE.

Nová Informatika

Vážení rodiče i příznivci naší školy,

v současné době prochází výuka informatiky na všech základních školách rozsáhlou změnou, aby byla schopná připravit Vaše děti na výzvy 21. století.

Na naší škole s touto změnou již nějaký čas počítáme a proto do výuky nová témata, tykající se rozvoje Informatického myšlení, zařazujeme průběžně

V letošním roce budeme v předmětu Informatika vyučovat některé oblasti z robotiky, algoritmizace a programování. Součástí samozřejmě zůstanou základy ovládání počítače i využívání kancelářských aplikací a sdílených služeb. Důraz také klademe na otázky bezpečností a prevencí závislosti v digitálním světě.

Vaše děti se tak setkají s programovacím prostředím Scratch, stavebnicí SAMlabs a vyzkouší si práci s LEGOroboty.

Jako škola se určitě zúčastníme soutěže Bobřík informatiky a také k nám zavítají odborníci na různá témata, se kterými se děti mohou v 21. století setkat.

logická olympiáda

Naše škola se letos opět účastní soutěže pořádané MENSOU ČR Logické olympiády. Účast je možná už pro žáky prvních tříd, tedy pro všechny žáky naší školy.

Základní kolo pro 1. a 2. třídy proběhne 22. – 28. 10 ve škole, pro žáky 3. – 5. tříd 1. – 7. 10.

Podmínkou je REGISTRACE, která musí proběhnou zákonnými zástupci žáka od 1. – 30.9.2021 na stránkách :
https://www.logickaolympiada.cz/
– klikněte vpravo na VSTUP DO SOUTĚŽE, CHCI SE ZAEGISTROVAT – dále postupujete podle pokynů. Na každý ročník soutěže je nutné se registrovat znovu, po registraci zákonní zástupci musí potvrdit souhlas.

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM,
KTEŘÍ UMOŽNÍ SVÉMU DÍTĚTI SE SOUTĚŽE ÚČASTNIT.

Info také : http://www.zspisnice.info/wp-content/uploads/2021/08/Letak-LO-2018-vetsi.pdf

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
ve spolupráci s  oddělením prevence Městské policie hl. m. Prahy  a firmou Bikeclinic z Písnice pro své žáky pořádá akci

BEZPEČNĚ  DO  ŠKOLY.

Uskuteční se v pátek 3.9. v dopoledních hodinách během vyučování.
Žáci si v doprovodu své třídní učitelky nebo učitele zopakují informace o bezpečné dopravě a  své znalosti si otestují.
Děti z  druhých až pátých ročníků si mohou (není to povinné )
do školy vzít kolo (a helmu) nebo koloběžku a vyzkoušet si jízdu zručnosti, která pro ně bude připravena na hřišti a parkovišti u školy.

Parkování kol a koloběžek proběhne v pátek dle vyznačených instrukcí, nezapomeňte si zámeček. 🙂