Školní výlet parníkem s procházkou

Ve čtvrtek 26. září se uskuteční procházka po Národní třídě spojena s projížďkou parníkem a návštěvou Knihovny Václava Havla. Celá akce se koná k připomenutí 30. výročí Sametové revoluce. Organizační informace děti obdrží od třídních učitelů.

Obnovení provozu elektronické pošty

Vážení rodiče,

kontakt přes maily na doméně @zspisnice.info je již v provozu.

Za komplikace se ještě jednou omlouváme a provedli jsme kroky potřebné k tomu, aby se situace již neopakovala.

Za vedení školy Lukáš Zvěřina

Platba za ŠD

Ve školním roce 2019/2020 byla částka za školní družinu snížena na 210,- Kč. (V příštím školním roce se může opět změnit, výše školného se bude odvíjet od aktuálních nákladů na provoz školy.)

Děkujeme za pochopení

Výsledky a termíny kurzů k získání certifikátu.

Vážení rodiče,

na základě předběžných výsledků rozřazovacích testů a s ohledem na provoz školy a ŠD, jsme určili následující termíny kurzů. Zápis dítěte můžete provést od 17.00 do 19.00 v den třídních schůzek či později formou standardní přihlášky.

Kurz přípravný (pro žáky 3. třídy )

Úterý 15:00 – 16:00 nebo čtvrtek 15:00 – 16:00

Tento kurz slouží pro nadstavbovou výuku AJ. Na jeho konci bude možno rozhodnout (dle dosažené úrovně) zda pokračovat v dalším školním roce do kurzu Starters či Movers. Volba termínu je dle uvážení, úroveň bude totožná. Informace o výsledcích testů podáme přímo v rámci třídní schůzky.

Kurz Starters (pro žáky 4. či 5. třídy)

Čtvrtek 14:00 – 15:00

Tento kurz vede žáky k testům úrovně Starters (Pre-A1) . Informace o výsledku testu do této úrovně zašleme mailem ve čtvrtek 05.09.2019.

Kurz Movers (pro žáky 4. či 5. třídy)

Úterý 13:15 – 14:15

Tento kurz vede žáky k testům úrovně Movers (A1) . Informace o výsledku testu do této úrovně zašleme mailem ve čtvrtek 05.09.2019.

Případné individuální konzultace můžeme realizovat v průběhu třídních schůzek či formou elektronické komunikace.

Koordinátor jazykových kurzů

Lukáš Zvěřina

Školní rok 2019/2020

Přejeme hodně štěstí, radosti a úspěchů v novém školním roce!

V pondělí 2. září není v provozu ranní družina, všichni žáci se sejdou, při pěkném počasí, na hřišti školy v 8 hodin. Děti, které po skončení vyučování (v 8.45) půjdou do družiny, si převezmou paní vychovatelky. Tento den se nevaří.

Ostatní žáci budou předáni třídními učitelkami rodičům nebo na základě písemné žádosti odejdou domů sami.

Od úterý začíná ve školní družině běžný provoz. Děti, které budou ŠD navštěvovat, musí přinést vyplněnou přihlášku !

Marie Štaflová