TAJEMNÁ AFRIKA

Projekt multikulturní výchovy

Minulý školní rok jsme CESTOVALI ASIÍ a letos v projektu“ Všichni jsme tu doma” s názvem TAJEMNÁ AFRIKA se děti znovu setkaly s Áďou a její maminkou tentokrát v Africe.

Děti si zasoutěžily, dozvěděly se mnoho zajímavých informací a zábavnou , hravou a vtipnou formou se zapojily do představení. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Jana Daňhelková

 

Orientační běh

Děkujeme všem účastníkům orientačního běhu a blahopřejeme vítězům.

Výsledkové listiny:

Orientační závod – děti

Odpolední závod – rodiče a děti

Fotografie najdete na fotogalerii ve třech složkách.

Jana Daňhelková

Poslední třídní schůzka v tomto školním roce

Vážení,

6.6. 2016 od 16 hodin se koná schůzka SPOLKU RODIČŮ ve školní jídelně.

Program:

  • volba nové předsedkyně a pokladníka
  • hodnocení činnosti
  • nový školní rok
  • různé

6.6. 2016 od 17,30 se konají třídní schůzky.

Program:

  • hodnocení prospěchu a chování
  • hodnocení uplynulého školního roku
  • informace k novému školnímu roku
  • poslední měsíc ve škole
  • různé

Budeme se těšit na Vaši účast

Blanka Chýlová

 

SETKÁNÍ SPOLKU RODIČŮ

Vážení rodiče, zveme Vás na setkání 6.6. 2016 od 16 hodin.

Více informací naleznete http://www.zspisnice.info/wp-content/uploads/2016/05/spolek.pdf

Blanka Chýlová

Cholupice…

Podívejte se na fotky z výpravy do Cholupic za sovami a dravci.

Žáci páté třídy v Parlamentu ČR

Naši páťáci stráví v naší škole už jen  něco málo přes měsíc. Mají toho ještě hodně v plánu.

23.5. 2016 využili pozvání pana starosty Jiřího Koubka do budovy Parlamentu ČR.

Co viděli si můžete prohlédnout zde.

Volno ředitelky školy

Oznamuji, že  29.6.-30.6. 2016 vyhlašuji volné dny dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvod vyhlášení.

Příprava budovy školy na prázdninové stavební úpravy.

Zákonní zástupci žáků budou  informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

V tyto dny nebude již  v provozu školní jídelna.

Datum: 23.5. 2016                                                              Mgr. Blanka Chýlová

ředitelka školy

Návrat ze školy v přírodě

Děti přijedou z Prostředního Mlýna ve 12.30-13.00 a z Horního Bradla ve 13.00. Prosíme rodiče, aby zaparkovanými automobily nebránili vjezdu autobusů ke škole.

Děkujeme za pochopení

Jana Daňhelková.

Škola v přírodě-2. den

Vážení,

zprávy o počasí jsou z obou míst škol v přírodě stejné. Je oblačno bez deště.

V Horním Bradlu mají v chatkách  zapnutá topítka. Všichni jsou v suchu v teple.

V Prosředním mlýně plánují výlet do Jičína a dnešní odpoledne je pro ně připraven orientační běh.

Všichni pozdravují a není třeba si dělat starosti.

Blanka Chýlová

 

 

Kraje pro bezpečný internet

Kraj hl. město Praha, v zastoupení odboru informatiky MHMP se připojil k 3. ročníku projektu Asociace krajů ČR „Kraje pro bezpečný internet“ – http://www.kpbi.cz
Formou soutěžních edukačních kvízů oslovuje zejména mládež a upozorňuje na potenciální nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a zároveň i poradit, jak se případnému nebezpečí vyhnout.

Screenshot_1