Zábavná logika…

Zábavná logika v pondělí 21. května odpadá pro nemoc lektorky. Lekce bude nahrazena v červnu. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ A PROSBA RODIČŮM

UPOZORNĚNÍ A PROSBA RODIČŮM:

Tento týden se v městské části Praha-Libuš a jejím blízkém okolí pokoušel neznámý muž navázat kontakt s dětmi, které byly na cestě ze školy domů.

Apelujeme na Vás, vážení rodiče, abyste dbali na bezpečnost svých dětí a poučili je osobně, jak se v této situaci zachovat.

Odbor správní a školství

Úřad městské části Praha-Libuš

S úctou Š. Fruncová Vlčková

Hra na školu

Vážení rodiče,

zveme budoucí prvňáčky na seznámení se školou při Hře na školu, která se bude konat 24.5.2018 ve 14:00 – 15:00 hodin v 3. B v přízemí budovy školy.

Jana Daňhelková

Upozornění k bezpečnosti Vašich dětí při odchodu ze školy

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že v pátek 11.5. došlo v blízkosti školy  k pokusu kontaktu cizí osoby s žákyní naší školy v době , kdy byla na cestě domů.

Informovali jsme Městskou Policii Prahy 12.

Dnes jsme poučili všechny přítomné žáky ve škole.

Blanka Chýlová – ředitelka školy

 

 

Zápis z jednání Spolku rodičů

Hezký den,

Pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů dne 19. dubna 2018.

Spolek_zápis_duben 2018_final

Ráda bych vás za Spolek rodičů a přátel školy pozvala na naší další akci „sportovní fotbalový turnaj“, který se uskuteční v úterý 15. května od 16 hod na školním hřišti. Týmy už se sestavují, tak přijďte podpořit naše sportovce!

Děkujeme a těšíme se na všechny!!

Kateřina Kubínová

Pozvánka na přednášku Má vlast

ŠD v pondělí nebude v provozu…

Pro malý počet přihlášených dětí nebude dne 30. dubna 2018 školní družina v provozu.

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/19 – výsledky

nepřijatí
51 59 61 62 69 74 75 82 83 88
přijatí
52 53 55 56 57 60 63 64 65 66 67 68 70
71 72 73 77 78 80 81 85 86 87 54
odklady
89 84            76            79            58
pozastaveno
90

Oznámení k zápisu do 1. tříd

Vážení zákonní zástupci,

ke dni 20.4. 2018 je 1. třída pro školní rok 2018-2019  naplněna podle základního kritéria. Plánované losování 23.4. 2018 v 8,15 neproběhne. 

O výsledcích zápisu budete informováni. Rozhodnutí o přijetí nebude v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí  bude zasláno poštou. Usnesení o přerušení řízení bude zasláno poštou.

S úctou Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy

Volno ředitele školy

Oznámení o vyhlášení volného dne

Oznamuji, že   20.4. a 30.4. 2018 jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvodem vyhlášení je zápis do 1.tříd pro školní rok 2018-2019  a kontrola zabezpečovacího sytému, údržba serveru.

Školní družina bude  30.4. v provozu. Více informací dostanete na třídních schůzkách 19.4.

Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup  na stránkách  www.zspisnice.info a na nástěnce u hlavního vchodu do školy.

Zákonní zástupci žáků jsou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy