Pěvecká soutěž Vánoční nota 2016

Milí zpěváčci,

kdo rád zpívá, kdo rád soutěží, přijďte si vyzkoušet zazpívat před svými spolužáky a zúčastnit se pěvecké soutěže Vánoční nota 2016. Koncem listopadu proběhne v naší škole v Písnici školní kolo, první 3 výherci, kteří postoupí do dalšího kola za svou kategorii nás budou reprezentovat v kole obvodním, které se koná v ZŠ Meteorologická dne 1.12.2016, utkají se zde zástupci jednotlivých kategorií několika základních škol z Prahy 4. V příjemné předvánoční atmosféře nebudou chybět diplomy ani voňavé perníkové odměny a speciální ocenění pro výherce!

Soutěží se v sólovém zpěvu jakékoliv písničky (s vánoční i nevánoční tématikou), za doprovodu klavíru, CD, či bez doprovodu. Prosím rodiče o  pomoc při prvním výběru a nastudování vhodné písně pro vaše dítě. Bližší informace, radu k výběru písně i pomoc při nastudování písně získáte u Mgr. Olgy Kretíkové, děti zejména ve svých hodinách HV.

Pozvánka na soutěž Vánoční nota 2017

Ovoce do škol

Oznamuji Vám, že děti budou dostávat ovoce k svačině v pátek a ne ve čtvrtek. Firma, která zajišťuje rozvoz, nezvládá ovoce ve čtvrtek přivézt včas.

Děkujeme za pochopení.

Daňhelková Jana

Příměstský tábor „Žijeme zdravě“ začíná již v pondělí

Milí rodiče a děti,

zde najdete podrobné informace k našemu táboru a doufáme, že se již těšíte.

Věříme, že si všechny děti ty čtyři dny užijí.

Tak v pondělí 24.10.

Ladislava a Jitka

informacni-dopis-pro-ucastniky-primestskeho-tabora-zijeme-zdrave-2016

Výsledky sběru

 1. Místo: 2.B – 786,2kg
  1. Velenská Ema 190kg
  2. Nováková Veronika 130kg
  3. Motl Matyáš 104,6kg
 1. Místo: 3.třída – 669,5kg
  1. Legr Matyáš 140kg
  2. Poulová Viktorie 87kg
  3. Perkner Jonáš 76,4kg
 1. Místo: 2.A – 500,5kg
  1. Hanyš Daniel 101kg
  2. Čapek Frederik 100kg
  3. Burianová Andrea 85kg
 1. Místo: 5.třída – 425,5kg
  1. Velenská Barbora 190kg
 1. Místo: 1.A – 343kg
  1. Legr Matyáš 140kg
 1. Místo: 4.třída – 258,2kg
  1. Perkner Vít 76,4
 1. Místo: 1.B – 26kg

Orientační běh

Orientační běh, který se měl konat 21.10. je odvolán. Uskuteční se na konci školního roku. Datum konání bude včas oznámeno.

Oznámení o vyhlášení volných dní

Oznamuji, že na dny  24.10. a 25.10. 2016 jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvod vyhlášení.

Drobné údržbářské práce, oprava schodiště, podlah v učebnách a na chodbě ve 2. patře.

Zákonní zástupci žáků budou  informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Blanka Chýlová

Konec sběrových dní

Vážení,

sbírání starého papíru skončilo. Kontejner byl odvezen.

Za komplikace s přistavení a odvozem kontejneru se omlouváme.

Děkujeme za Vaši účast.

Blanka Chýlová

Vážení,

sběrové dny jsou prodlouženy do 12.10. 2016.

Kontejner je veliký. Přineste starý papír třeba i od sousedů.

Děkujeme.

Školní družina…

Nezapomeňte si přečíst novou informaci školní družiny. Děkujeme

Obědy

Od 3. do 7.10. bude ve školní jídelně podávám pouze oběd, který je na jídelníčku uveden jako „jídlo A“. Z provozních důvodů budeme pro všechny strávníky tento týden vařit pouze jedno jídlo.

Děkujeme Vám za pochopení.

Daňhelková