Jarní prázdniny

Vážení, v době od 17.2. do 21.2. mají děti jarní prázdniny. Ve škole proběhne jarní úklid. Na Vaše děti se budeme těšit v pondělí 24. 2. 2020. V případě potřeby s námi mluvit v době prázdnin nás kontaktujte na blanka.chylova@zspisnice.info.

Přejeme příjemné jarní prázdniny. Blanka Chýlová

Informace v souvislosti s výskytem koronaviru

Vážení rodiče,

v souvislosti s výskytem  koronaviru Vám přikládáme odkaz ZDE na informace, které poskytují příslušné orgány.  Kontaktujeme rodiče našich žáků vietnamské národnosti  a žádáme je  o součinnosti při případném vycestování nebo přicestování členů rodiny z nebo do Asie.

Blanka Chýlová

Zpětná vazba škole

Zpětná vazba škole s komentářem ředitelky školy k nahlédnutí ZDE

Informace o rozvrhu

Vážení rodiče, minulý týden dostaly Vaše děti nový rozvrh, protože v 2. pololetí / od 7.2. / chodí žáci 4.A, 4.B a poloviny třetí třídy na plavecký kurz.

Zítra 6.2. dostanou žáci 2.- 4. ročníků nový rozvrh už jen s malou úpravou.

Ve 2. třídě bude změna vyučující ve Výtvarné výchově. Ve 3. třídě v červené skupině bude jiná vyučující na Tělesnou výchovu a v celé třídě jiný vyučující na Prvouku. Ve 4. třídách bude Výtvarnou výchovu a pracovní činnosti vyučovat jiná vyučující. 5. třída dostala nový rozvrh již dnes. V 1. třídě se jen posunula páteční výuka Tělesná výchovy z 1. a 2. hodiny na 2.-3. hodinu.

K minimálním úpravám rozvrhu jsme přistoupili z organizačních důvodů.

Děkujeme za pochopení. Blanka Chýlová

Pojízdná knihovna…

Zítra, a každý další sudý čtvrtek, od 11.30 do 14.00 hod. bude před naší školou, jak si asi většina z Vás pamatuje, stát i nadále „bibliobus“. Děti v tu dobu pobývají ve škole nebo školní družině, přicházíme proto s nabídkou, že by zájemci mohli s paní vychovatelkou B. Bláhovou mezi 13.30 a 14.00, knihovnu navštěvovat. Je potřeba mít u sebe průkazku nebo ji rodiče s dětmi založí. Přihlášku můžeme vyzvednout na místě.

(Za vypůjčené knihy zodpovídají děti a jejich rodiče. Děkujeme za pochopení 🙂 .)