DŮLEŽITÉ – VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY

31.8. 2016 končí mandát členkám ŠR,  paní Suchopárové a paní Markové.

Jejich děti budou pokračovat v plnění školní docházky  v jiné škole.

VOLBA NOVÝCH ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY PROBĚHNE 1. a  2.9. 2016 TAJNÝM HLASOVÁNÍM.  

Přípravný výbor / L. Hanyšová, E. Moravcová, B. Perknerová/  navrhl  3  kandidáty  do ŠR:
Markétu  Legrovou,  která spolupracuje se školou, vypomáhá při sportovních akcí.

Michaelu Střelcovou, která spolupracuje se školou, vykonává klavírní doprovod u školního sboru.

Radima Perknera, který  spolupracuje  s MČ  při  řešení dopravní situace před školou.

Všichni navržení kandidáti jsou občany MČ Praha 4-Písnice.

Organizace voleb:

 • 1. 9. 2016  ráno dostanete Vy nebo  Vaše dítě  v obálce 1 hlasovací lístek pro zákonného zástupce žáka školy.  
 • Na hlasovacím lístku si vyberete a zaškrtnete dvě jména  z navržených kandidátů.
 • Vyplněný hlasovací lístek v obálce vhodíte do připraveného boxu u hlavního vchodu do školy nejpozději 2.9. 2016.
 • Ke zvolení 2 členů ŠR je třeba účasti nadpoloviční většiny oprávněných osob.

DĚKUJEME VÁM ZA ÚČAST VE VOLBÁCH DO  ŠKOLSKÉ RADY.

15.8.2016

 

Prázdniny

Milé děti, polovina prázdnin bude brzy za námi, ale do školy nespěchejte! Stejně ještě nemáme hotovo, ale intenzivně na tom pracujeme!

Jana Daňhelková

 

IMG_20160726_152747[1]IMG_20160726_152834[1]

 

Organizace školního roku 2016/2017

Vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy 13. 3. – 19. 3. 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Jana Daňhelková

Konec školního roku

V úterý 28.6. bude ukončen školní rok, rozdáno vysvědčení a všichni žáci se rozjedou na prázdniny. Přejeme všem hodně sluníčka a nových dobrodružství.

Jana Daňhelková

 

TAJEMNÁ AFRIKA

Projekt multikulturní výchovy

Minulý školní rok jsme CESTOVALI ASIÍ a letos v projektu“ Všichni jsme tu doma” s názvem TAJEMNÁ AFRIKA se děti znovu setkaly s Áďou a její maminkou tentokrát v Africe.

Děti si zasoutěžily, dozvěděly se mnoho zajímavých informací a zábavnou , hravou a vtipnou formou se zapojily do představení. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Jana Daňhelková

 

Orientační běh

Děkujeme všem účastníkům orientačního běhu a blahopřejeme vítězům.

Výsledkové listiny:

Orientační závod – děti

Odpolední závod – rodiče a děti

Fotografie najdete na fotogalerii ve třech složkách.

Jana Daňhelková

Poslední třídní schůzka v tomto školním roce

Vážení,

6.6. 2016 od 16 hodin se koná schůzka SPOLKU RODIČŮ ve školní jídelně.

Program:

 • volba nové předsedkyně a pokladníka
 • hodnocení činnosti
 • nový školní rok
 • různé

6.6. 2016 od 17,30 se konají třídní schůzky.

Program:

 • hodnocení prospěchu a chování
 • hodnocení uplynulého školního roku
 • informace k novému školnímu roku
 • poslední měsíc ve škole
 • různé

Budeme se těšit na Vaši účast

Blanka Chýlová

 

SETKÁNÍ SPOLKU RODIČŮ

Vážení rodiče, zveme Vás na setkání 6.6. 2016 od 16 hodin.

Více informací naleznete http://www.zspisnice.info/wp-content/uploads/2016/05/spolek.pdf

Blanka Chýlová

Cholupice…

Podívejte se na fotky z výpravy do Cholupic za sovami a dravci.

Žáci páté třídy v Parlamentu ČR

Naši páťáci stráví v naší škole už jen  něco málo přes měsíc. Mají toho ještě hodně v plánu.

23.5. 2016 využili pozvání pana starosty Jiřího Koubka do budovy Parlamentu ČR.

Co viděli si můžete prohlédnout zde.