Podrobné informace o projektu EDISON

Vážení rodiče, již se blíží dětmi tak očekávaný projekt EDISON.

Cílem projektu je seznamovat děti s kulturami cizích zemí a zdokonalovat se v angličtině.

Děti se interaktivní a zábavnou formou seznámí s 5 státy světa (Malajsie, Jižní Korea, Indonésie, Brazílie a Gruzie) a prožijí netradiční školní týden. Z tohoto důvodu dojde ke změnám v rozvrhu hodin, o kterých vás budeme včas informovat.

Již ČTVRTÝ ročník projektu zahájíme v pondělí 13.2.2017 společným slavnostním přivítáním studentů. Od pondělí do pátku se 2.-5. třídy stanou hostiteli 1 zahraničního studenta. Studenti budou děti seznamovat s jejich zeměmi, tradicemi a zvyky a to vše v jazyce anglickém. Každý student má navíc také své zajímavé koníčky a dovednosti,
o které se s námi také podělí. Studenti samozřejmě postupně navštíví v průběhu týdne i děti 1. ročníků.

V pátek 17.2. budou v 2.-5. třídách probíhat prezentace žáků s jejich studentem toho, co se naučili nového o jeho zemi a kultuře V tento den rovněž plánujeme Den otevřených dveří a jste srdečně zváni do tříd na prezentace.

HOSTITELSKÉ RODINY

V rámci tohoto projektu máte jedinečnou příležitost stát se hostitelskou rodinou
pro studentku nebo studenta. Na webových stránkách školy se již můžete podívat, kdo k nám přijede. Hostitelská rodina si převezme studenta v neděli 12.2.2017 u školy v 18:00 hod. a ubytování končí 19.2. odpoledne. Každá rodina, která ubytuje studenta nebo dva, dostane od Klubu rodičů příspěvek 300,- Kč / na 1 studenta.

POHOŠTĚNÍ

Prosíme maminky, aby napekly a připravily malé občerstvení na pondělí 13.2.
na slavnostní zahájení projektu a na 17.2. na slavnostní rozloučení.

DOBROVOLNÍCI

Potřebujeme 1-2 maminky, které by mohly pomoci s přípravou občerstvení pro studenty a do tříd v pondělí a pátek v čase od 7:45-9:00 hod.

Prosíme všechny zájemce, kontaktujte paní Ondrouchovou, vedoucí projektu.
tel. 777 259 027, mail: ladislava.ondrouchova@gmail.com.
Více informací naleznete na školním webu: www.zspisnice.info

Děkujeme za vaši aktivní spolupráci a podporu.

Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy a celý učitelský sbor

Den otevřených dveří 17.2.2017

 

9:00-11:00 hod.

Vážení rodiče,

využijte jedinečnou příležitost:

  • slyšet vaše děti, jak mluví anglicky
  • vidět vaše děti a studenty na vlastní oči
  • zažít jedinečnou atmosféru,
  • dozvědět se něco zajímavého o Indonésii, Malajsii, Gruzii, Brazílii a Jižní Koreji

Jste srdečně zváni.

Projekt Edison začíná 13.2.2017

Vážení rodiče a děti,

s radostí vám oznamujeme, že se blíží dětmi tak oblíbený projekt EDISON.

Aiesec nám již potvrdil, že studenti přijeli a můžeme se tedy začít připravovat na zahájení projektu.

Děti se letos seznámí s těmito zeměmi:

Brazilie a Indonesie (chlapci), Malaysie, Jižní Korea, Gruzie.

Prosíme rodiče o spolupráci při zajištění ubytování studentů a přípravě občerstvení.

Více info v záložce Projekt Edison.

Ladislava Ondrouchová, 777 259 027,

ladislava.ondrouchova@gmail.com

Studenti

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Podle vyhlášky MŠMT  č. 107/2005 Sb. jsou žáci zařazování do kategorie strávníků podle data narození. Žáci, kteří dosáhnou v tomto školním roce  /1.9.-31.8./ 11 let, budou patřit do vyšší kategorie.

1.kategorie 7-10 let    26,- Kč     trvalá platba   22x   záloha    572,-

2.kategorie 11-14 let 28,- Kč     trvalá platba   22x    záloha    616,-

cizí strávníci    63,- Kč     trvalá platba   22x                 záloha 1 386,- 

Dle zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 107/2005 Sb. má žák nárok odebrat dotovaný oběd v době pobytu ve škole, případně první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je strávník /zákonný zástupce/ povinen stravu odhlásit. V době žákovy nepřítomnosti je možné odebrat oběd za plnou cenu tj. 63,- Kč.

Stravné:

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY: 2601130811/2010

Stravné placené převodem musí být na účtu ŠJ vždy k 25. dni v měsíci na měsíc příští

k 25.1. na únor, k 25.2. na březen, k 25.3. na duben, k 25.4. na květen, k 25.5. na červen.

K 25.8. obnovit trvalý příkaz na září nového školního roku.

Vyúčtování záloh na stravné proběhne v červenci. Přeplatky budou vráceny na účet, z kterého přišly zálohy na stravné.

Stravné musí být zaplaceno včas, to znamená do konce měsíce na měsíc příští /mimo září/.

Při pozdní platbě nebude žákovi vydán oběd.

Odhlášení obědů:

Obědy v případě nepřítomnosti ve škole je třeba odhlásit vždy předem na jidelna@zspisnice.info nebo telefonicky na čísle 732 268 580 nejpozději do 8 hodin ráno toho dne. Obědy je třeba odhlašovat i na přelomu měsíců. Nezaplacené stravné neznamená odhlášený oběd.

ČIP

Identifikace strávníka umožní provádět objednávky, odhlašování a přihlašování obědů.

Pro objednávky na internetu na www.objednavky.jidelna.cz dostanou Vaše děti přihlašovací údaje /uživatelské jméno a heslo/ při předání čipu, později  v kanceláři ŠJ  nebo na tel. čísle 732 268 580. Zálohu na čip 100,- Kč žáci přinesou do školy 17.1. 2017. Nový čip a přihlašovací údaje  dostanou děti při předání zálohy vedoucí školní jídelny.

Při odchodu ze školy, ukončení stravování a odevzdání neporušeného čipu bude záloha vrácena. Dojde-li ke ztrátě čipu je nutno zakoupit čip nový. Ztracené čipy se zablokují.

OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ

Objednávání obědů je možné 14 dní předem  nejpozději 7 dní při výběru ze dvou jídel. V případě, že si dítě nezvolí druh oběd, automaticky platí volba číslo 1.

Adresa objednávek www.objednavky.jidelna.cz.

Ukončení stravování nahlásí rodiče v kanceláři ŠJ.

Upozornění pro rodiče:

Jídelna vaří druhé jídlo jen v případě, že je objednáno více jak 15 porcí.

NOVÝ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM:

Do 25.1. 2017 je třeba!!!!

Uhradit nedoplatky za rok 2016.

Změnit číslo účtu odchozí platby za stravné z Vašeho účtu.

NOVÉ ČÍSLO 2601130811/2010.

Upravit trvalý příkaz se splatností do 25. dne v měsíci na měsíc další.

Variabilní číslo- evidenční číslo žáka ze žákovské knížky –zůstává

Specifický symbol- 2 -zůstává.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám společnými silami podaří zvládnout zavedení nového objednávkového systému na obědy v naší školní jídelně.

 

9.1. 2017                                                                              Ivana Piewaková

vedoucí školní jídelny

Placení obědů

Vážení rodiče,

prosím Vás o zaplacení stravného za leden i únor nejpozději do 20. 1. 2017 z důvodů změny objednávkového stravovacího systému ve škole. Děkuji Vám za pochopení. O dalších změnách budete včas informováni.

Jana Daňhelková.

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,

zítra půjdou děti naposled v tomto roce do školy. Ve třídách bude vánoční program, děti z celé školy si rozdají dárečky a společně zazpívají koledy na schodech.

Vánoční prázdniny začínají 23.12. a končí 2.1., výuka  začíná 3. ledna 2017.

Všichni zaměstnanci naší školy Vám přejí spokojené Vánoce a šťastný nový rok

Jana Daňhelková.

Příprava na vyučování

Vážení rodiče,

aktivita „Domácí příprava na vyučování ve škole“ končí 21. 12. 2016. Pokud budete mít o její pokračování zájem, bude to možné, ale bude hrazena Vámi částkou 50 Kč za 1 hodinu. Na nástěnce ve vchodu do školy naleznete seznam, na který můžete připsat jméno dítěte v případě Vašeho zájmu o pokračování.

Děkuji.

Procházková

Ovoce do škol

img_20161206_084805

 

Dnes nás navštívili zástupci firmy Bovys, která nám dodává ovoce v projektu Ovoce do škol. Děti se seznámily s Bovýskem a dostaly od něj pitíčko Bovýsek.

Děkujeme.

Vánoční jarmark 2016

jarmark-2016-final

Pěvecká soutěž Vánoční nota 2016 – vyhodnocení

wp_20161201_10_10_31_pro  Výherci I. kategorie

Cena soutěže

Cena soutěže

Linda Prause - 2. ve III.kat.

Linda Prause – 2. ve III.kat.

Dnes se naše škola účastnila obvodního kola žákovské soutěže v sólovém zpěvu Vánoční nota 2016. V ZŠ Meteorologická nás reprezentovalo celkem 16 žáků v různých kategoriích, 9 z nich získalo diplom a cenu soutěže – vánoční perník – za obsazení prvních tří míst ve své kategorii. Umístění v jednotlivých kategoriích:

I. kategorie: 1. místo Matyáš Kudláček, 2. místo Tiep Ho Huu, 3. Kryštof Légr

II. kategorie: 2. místo Veronika Hnátková, 3. místo Natálie Havlová

III. kategorie: 2. místo Linda Prause

IV. kategorie: 1. místo Ema Čekalová, 2. místo Jan Kretík, 3. místo Eva Baldriánová

Všem soutěžícím děkuji za vynikající výkony, hezké vystupování i společenské chování v tomto slavnostním dni. Děkuji paní Légrové za milý doprovod a pomoc při dohledu dětí na soutěži.

Více fotografií z akce viz https://www.zonerama.com/Vanocninota20161/Album/2444292

Olga Kretíková