Obsah rubriky: 5. třída

Den Země

Milí rodiče, 

zveme vás na oslavu Dne Země, která se uskuteční 16. dubna 2019 od 16 hod na školním hřišti a v přilehlých prostorách.

Čeká vás:

  • módní přehlídka kostýmů z recyklovaných kostýmů
  • ukázka dravců
  • soutěže
  • společný tanec popelářů 🙂

Těšíme se na děti i na vás, rodiče a přátelé školy 🙂

Spolek rodičů

Spaní ve škole

Ve čtvrtek 28.3. v dopoledních hodinách proběhne ve škole akce Učení naruby, kterou pořádá Žákovské zastupitelstvo ke Dni učitelů. Akce se zúčastní 5 vybraných žáků naší třídy, kteří budou učit své mladší spolužáky .

Ze čtvrtka 28.3. na pátek 29.3. proběhne akce spaní ve škole, která tematicky zakončí celoroční projekt “ Evropa nás baví .“ Prosím, abyste si pečlivě pročetli souhlas s akcí, kde najdete všechny důležité informace. Na zadní straně je časový rozpis programu celé akce. Sejdeme se v 17.30 h. ve škole. V pátek mimořádně odpadá třídnická hodina, děti končí obědem ve ŠJ po 5. vyučovací hodině tj. 12.35 h. Večeři a snídani si děti donesou s sebou z domova. Druhou večeři a dopolední svačinu zajistím a budu financovat z TF. Dozor nad žáky při akci vykonává tř. učitelka a pan učitel Lukáš Zvěřina.

Vzhledem ke končícímu čtvrtletí a blížícímu se termínu přijímacích zkoušek uzavřu klasifikaci již koncem března. V úterý napíší děti čtvrtletní prověrku z ČJ a ve středu z M. Klasifikační porada je před Velikonocemi v úterý 16.4.

Ve čtvrtek 4.4. se konají od 17.30 h. třídní schůzky v naší třídě. Tentokrát prosím o Vaši účast. S sebou doneste platný cestovní pas Vašeho syna / dcery . Pokud ho ještě nemáte dohodneme se na náhradním termínu – poslední kontrola však nejpozději 24.4. Dále bude na programu informace o pokračujících školách, o škole v přírodě a o ukončení a způsobu odhlášení na konci školního roku.

Od pondělí 1.4. budeme mít vždy ve středu hodinu dějepisu – celý duben a květen. Červen pak věnujeme souhrnnému opakování celé vlastivědy tj. zeměpisu i dějepisu.Beseda a test z NJ

V úterý se i pro zájemce z 5.tř. koná ve ŠD beseda o povolání , kterou pořádá Spolek rodičů ( bližší info najdete v aktualitách ). Pokud se děti budou chtít zúčastnit, mají možnost v době mezi 13.45 – 15.00 h. počkat se mnou ve škole. Pokud bude hezké počasí půjdeme na školní zahradu, pokud ne – budeme se věnovat tvoření.

V úterý 5.3. píší děti opakovací test z NJ – z 15.a 16. lekce.( opakování v pracovním sešitu – Plural a z listu – der – ein -mein -er, die, das, die.)

Beseda o povolání ve školní družině

Vážení rodiče a děti,

ráda bych v rámci školní družiny pozvala děti ze všech tříd na 1. běh besedy o povolání, který se uskuteční v úterý 5. března od 15 do 16 hod. Jedná se o akci Spolku rodičů s cílem představit a přiblížit dětem nejrůznější zaměstnání rodičů. První beseda bude o práci v nadaci – charitativní organizaci a představím ji já. Doufám, že na mě další rodiče navážou, abychom besedu mohli opakovat třeba každý měsíc.

Prosím tímto rodiče, kteří budou mít chuť a čas povědět dětem o tom, co obnáší jejich práce a proč si jí vybrali, aby mě kontaktovali.

Moc děkuji.

Kateřina Kubínová

Divadlo v angličtině

V pondělí 25.2.2019 proběhne v naší škole divadelní představení v anglickém jazyce. Pro mladší žáky s názvem Lost in the Land of Twirls a Travel Machine pro pokročilejší. Odkaz na stránky divadelní společnosti ZDE.

Odvolaná hodina a sběr papíru

Ve středu 27.2. je odvolána poslední vyučovací hodina – TV. Děti končí ve 12.35 h. ( mají tedy pouze 1 hod. TV – využijeme školní hřiště a budovu školy, sportovní oděv i obuv stejně s sebou )

Zároveň v týdnu od 25.2. proběhne sběr papíru. Informace o organizaci mají děti vlepené v ŽK.

Informace o výletě 1. a 5. třídy do Jizerských hor


Termín: 3. – 7.6.2019

Ubytování a stravování: chata Javor, Jindřichovice

Program: turistika, sportovní a pohybové hry, soutěže, bojovka, diskotéka, rozhledna Bramberk, exkurze Mini ZOO Hrabětice, HUSKIES…

Cena: 3 200 Kč

Platba: Zálohu 1 600 Kč (nebo celou částku 3 200 Kč) zaplatit do 15.3.2019

            Doplatek 1 600 Kč do 15.5.2019

            Na účet školy: 2500621187/2010, 

specifický symbol akce: 71001          

variabilní symbol: číslo žáka v žákovské knížce

Sáňkování, bobování

Vzhledem k zimnímu počasí využijeme pražský sníh k radovánkám. Zítra půjdeme na 5. – 6. h. ven na sníh. Prosím, aby děti měly teplé oblečení, čepice, rukavice a pořádné boty . Samozřejmě boby a sáňky s sebou. Pro jistotu si do školy přinesou i sešit na Př a M.

Ve středu se naopak místo TV budeme učit Př. a M.

Leden v páté třídě

Leden a pololetní klasifikace je za námi. Zvládli jsme to výborně a dvanáct vyznamenání je nám odměnou za odvedenou práci . Radost nám udělali i spolužáci, kteří zvládli úskalí logických úloh matematické olympiády a návštěva Planetária. Uzavřela tím úspěšný projekt Vesmír. V Planetáriu jsme si to opravdu užili. Zajímavý byl celý naučný program, ale i interaktivní výstava v předsálí. Někteří si zkusili i jízdu ve vesmírném vozidle po Měsíci a Marsu.

V únoru nás čekají v ČJ zájmena, v M konečně desetinná čísla a krychle i kvádr, Vl – Ze pokračujeme projektem Evropa nás baví , v Př začneme novou kapitolu Člověk.

Akce na únor :

6.2. fotografování do ročenky

9. – 17.2. jarní prázdniny

8.2. pokračování soutěže v informatice

19.2. školní kolo recitační soutěže Lipový květ

25.2. anglické divadlo ve škole

28.2. Den otevřených dveří

Výsledky oblastního kola matematické olympiády

30. 1. 2019 proběhlo oblastní kolo matematické olympiády na gymnáziu Nový Porg. Naší školu reprezentoval pětilístek páťáků – V. Dykastová, D. Škrob, O.Viklický , L. Trávníková a J. Perkner. Všem děkujeme za hezké výsledky a blahopřejeme Lauře i Jonášovi, kteří ze 124 účastníků získali titul úspěšný řešitel matematické olympiády.

Jonáš s 12 body z celkového počtu 18 bodů obsadil 26. – 38. místo

Laura s 9 body obsadila 55. – 62. místo.