Online zpětná vazba_připomenutí

Vážení rodiče,
chtěla bych Vás v souvislosti se zpětnou vazbou na školu ještě jednou poprosit o součinnost. Je mi jasné, že se vánoční svátky blíží a času je málo, ale aby dotazníkové šetření mohlo být považováno za vypovídající, je potřeba co největší návratnost. Jelikož výstupy zpracovává externí společnost, se kterou jsme uzavřeli smlouvu, je celé šetření opravdu anonymní.

Budeme moc rádi pokud si najdete 10 – 15 min, projdete si otázky a můžeme tak společně zkusit napravit některé nedostatky, které vnímáte, či naopak ocenit a povzbudit učitele v jejich práci …. myslím, že to je v dnešní době potřeba. Formuláře budou přístupné do 31. prosince 2019.

Moc děkuji a přeji klidný předvánoční čas.

Za Spolek rodičů,

Kateřina Kubínová