Informace v souvislosti s výskytem koronaviru

Vážení rodiče,

v souvislosti s výskytem  koronaviru Vám přikládáme odkaz ZDE na informace, které poskytují příslušné orgány.  Kontaktujeme rodiče našich žáků vietnamské národnosti  a žádáme je  o součinnosti při případném vycestování nebo přicestování členů rodiny z nebo do Asie.

Blanka Chýlová