Zápis do 1. třídy – aktualizace k doručení „ŽÁDOSTÍ“

Žádosti je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (lze poslat i prostý email, ale bude také třeba doručit „Žádost“ způsoby uvedenými v bodě 3 a 4) . Pozn. Můžete vyplněnou „Žádost“ poslat emailem bez podpisu. Po kontrole budete naším emailem vyzváni k předání „Žádosti“ viz níže,
  3. prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb,
  4. vhozením žádosti do schránky umístěné u hlavního vchodu školy v pracovních dnech od 20.4. do 27.4. od 9,00 hod. do 15,00 hod. Schránka bude označena  nápisem ZÁPIS.  

Osobní podání žádostí není možné, je nahrazeno možným vyplněním „Žádosti“ ve venkovní učebně školy označené nápisem ZÁPIS VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ a po té vhozením do schránky viz bod 4.  V případě nejasností můžete využít telefonickou konzultaci s pedagogickým pracovníkem na telefonním čísle 603 182 296. Tato telefonní linka je vyčleněna pouze pro konzultaci týkající se Zápisu do 1. třídy v době konání zápisu.  Pedagogický pracovník Vám poradí v pracovních dnech od 20. 4. do 27. 4. 2020 v době od 9,00 hod. do 15,00 hod.  Bude přítomen v učebně v přízemí školy. Učebna bude označena nápisem ZÁPIS.  Jedná se o učebnu, kde bývá v době běžného provozu školy ranní družina.  

Podrobnější informaci k odesílání žádostí najdete v aktuálním dokumentu DŮLEŽITÉ INFORMACE ze dne 14.4. 2020.

Děkujeme za pochopení