První třídní schůzka budoucích školáků

Vážení, 

zveme Vás na informační schůzku pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku, která se bude konat 18. 6. 2020 v 17,00 hodin.  Sejdeme v 1. patře  budovy školy v současné učebně 1. třídy.  

Program:

představení třídní vyučující a některých zaměstnanců školy

informace o činnosti Spolku rodičů a Školské rady

seznámení s učebním plánem a s učebními pomůckami

organizace prvního školního dne

infoleták školy

různé

Budeme se těšit na setkání

Blanka Chýlová