Platby do třídního fondu

Nakoupení pracovních sešitů pro budoucí čtvrťáky – odsouhlaseno na třídních schůzkách dne 10.6. (ČJ, matematika 1. díl, 2. díl, angličtina, němčina, tvořivý sloh, čtení s porozuměním)

Číslo účtu: 2500621187/2010

Částka 510,- Kč

Variabilní symbol: je číslo žáka ( v žákovské knížce )
Specifický symbol: nevyplněn
Zpráva pro příjemce: 3. tř.- TF3

Děkujeme, že částku zašlete do 28.6.2021