Učivo v 1.A do 24. 6. 22

Rozvrh: Rozvrh na příští týden mají děti v úkolníčkách (PO – výlet, Út – odměňování v Altánu, vrácení posledních šat. klíčků, odnes VV-kufříků, Stř – úklid, Čt – vysvědčení). Podrobnosti viz níže v tomto příspěvku.

Č E S K Ý J A Z Y K

Látka 1. ročníku dobrána. Prosím přes prázdniny číst (vlastní knihu, popř. články a příběhy z posledních stran slabikáře). Prospěšné je i občasné psaní psacím písmem (pohledy, dopisy z prázdnin, vést si prázdninový deníček). Čtení a psaní u prvňáka je většinou ještě neukotvené a dlouhá pauza může způsobit zapomenutí některých tvarů písmen. Pro hladké „naskočení“ do 2. roč. doporučuji pravidelně trénovat, stačí jen chvilka denně.

M A T E M A T I K A

Látka 1. roč. dobrána i procvičena.

P R V O U K A

Látka 1. roč. dobrána.

A N G L I Č T I N A

Látka 1. roč. dobrána.

V Ý C H O V Y A J I N É

  1. Děkuji za hladkou distribuci a placení fotek. Od pátku děti mají učebnice do 2. třídy, které se vracejí na konci roku (AJ + ČJ). Do září prosím obalit a podepsat. Ostatní věci do 2. roč. dostanou děti v září (PS, nové tabulky, sešity,…)
  2. V pondělí jdeme na turistický výlet s překvapením. Prosím podepište souhlas s výletem a pošlete v pondělí s dítětem. Vybavení: pouze vhodné sportovní oblečení + školní tričko ze švp, pití a sváča, pokrývka hlavy.
  3. V úterý budu od všech vyžadovat šatní klíček, popř. i s rezervním (je pravděpodobné, že příští škol. rok budeme mít skřínky jiné). Od některých jsem si je vybrala již v pátek, v úterý dodá zbytek třídy.
  4. Nejpozději do středy 29.6. mi dejte vědět ti rodiče, kteří budou potřebovat Zdravotní způsobilost svého dítěte, např. na prázdninový tábor (pošlu kopii po dítěti).
  5. V úterý dětem dejte velkou igelitovou tašku na VV – kufřík, který přes prázdniny zkontrolujte, opravte, popř. doplňte, co chybí (potřeby budou stejné jako měly děti v 1. tř.)
  6. Ve středu přinesou děti domů své nejlepší VV-výtvory z nástěnek školy a své portfólio pracovních listů.
  7. Ve čtvrtek budou děti dostávat vysvědčení (8-8.45 h.), pak proběhne poslední zvonění páťáků (8,45 – 9,00 h.). Poté dovedu celou třídu ke vchodu školy, kde je rozdělím rodičům, kteří budou přítomni, a děti si zde vyzvednou v okénku/dveřích ŠJ balíček s obědem. Děti, které by měly jít samy domů, musí mít lísteček s písemným souhlasem od rodiče. Ti, kdo zde nebudou mít ani rodiče, ani nepředají lísteček, budou odvedeni do ŠD.

Děkuji všem za spolupráci a těším se příští školní rok na další. A teď už HURÁ NA PRÁZDNINY!

Hezké léto Vám všem přeje Vaše třídní, O.K.