Přijměte srdečné pozvání na Akademii a rozloučení s páťáky.