Pohodový květen a akční červen

KVĚTEN

Jak už nadpis napovídá, květen byl pohodový. Navštívili jsme modřanský biograf a zhlédli jsme přírodopisný film Planeta Česko. Poté se ve škole konalo divadelní představení Evropa. 24. května proběhl barevný den, naše třída se oblékla do oranžové. Konec května znamenal především těšení se na oblíbený cyklistický závod – cyklojízdu. Ta se již tradičně konala v areálu ZŠ Meteorologická (pod taktovkou paní učitelky Exnerové) a ZŠ Praha Libuš. Cyklojízda je součástí kampaní „Dny bez úrazu“ a „Vidíš mě?“.

Žáci byli rozděleni do 4 kategorií. V kategorii A ukázali své cyklistické umění žáci 1. a 2. tříd. Předváděli jízdu zručnosti na hřišti v ul. Skalská a poté na stanovištích plnili různé úkoly zaměřené na dopravní výchovu. Na závěr si vyzkoušeli hromadný závod Modřanskou roklí v délce cca 2 km. Všichni získali medaili a sladkou odměnu. Starší žáci soutěžili v kategorii jednotlivců.  Na hřišti v ul. Skalská probíhala registrace závodníků. Každý obdržel číslo a pak jen čekal na pokyn ke startu.  V kategorii B soutěžili žáci 3. třídy. Děvčatům se tentokrát dařilo lépe než chlapcům a obdržely krásné 1. a 2. místo.  V kategorii C (4.tř.) se zadařilo chlapcům i děvčatům. Získali jednu zlatou a dvě stříbrné medaile. V kategorii D (5tř.) byly opět úspěšnější děvčata. Získaly stříbrnou medaili. Všem vítězům gratulujeme a těm, kterým se to letos nepodařilo, přejeme v příštích závodech hodně zdaru. Už teď se moc těšíme na další ročník!

ČERVEN

Projektový týden ve 3.A a 3.B se nesl ve znamení dvou projektů. Jeden byl zaměřený na živou a neživou přírodu (učivo Prv) a druhý na Josefa Ladu a Staré pověsti české (učivo liter. výchovy).

V pondělí 4.6. jsme projekt zahájili a vyrobili jsme si projektovou knížku.

5.6. jsme navštívili Koněpruské jeskyně – nejdelší jeskyně v Čechách, staré desítky milionů let. Viděli jsme různé krápníky a nejvíce nás zaujaly koněpruské růžice. Poté jsme navštívili volně přístupné medvědárium na městské hoře v Berouně, kde žijí méďové ze stejnojmenného večerníčku.

6.6. jsme po stopách kocoura Mikeše navštívili památníku českého malíře, ilustrátora a spisovatele Josefa Lady. Moc se nám líbily krásně ilustrované knížky a Ladovy obrázky. Na zpáteční cestě jsme navštívili hvězdárnu v nedalekém Ondřejově.

7.6. nás ve staročeské Čechově stodole přivítal sám praotec Čech. Spolu jsme se prošli stezkou starých pověstí a tradic, kde pro nás měl připravenou zajímavou besedu, ale i soutěžní otázky. V dílničce jsme si pak vyrobili z moduritu kančí zub, abychom měli sílu jako bájný Bivoj.

8.6. nastalo vyhodnocení projektu. Do projektových knížek jsme zaznamenali a nakreslili vše, co jsme se o dané tématice dozvěděli.

Sdíleli jsme ve skupinkách své názory a poté jsme uspořádali výstavku.

Projektový týden se nám moc líbil a splnil svůj cíl. Již teď se těšíme na další projekt.

Gabriela Kadidlová