Učivo do konce listopadu.

ČJ – po str. 51 (dvojhlásky), Pí po str. 28 (včetně), příště dokončíme samohlásky. Čtenářská dílna se velmi zdařila, děti přinesly moc pěkné knížky, doufám, že se nás dost jimi i inspirovalo.

M – II. díl, po str. 7, příště budeme pomalu začínat s násobením.

PRV – povídáme si o slovech, která jsme zatím slyšeli jen v televizi (demokracie, právo, tolerance, majetek, finance). Děkuji rodičům za pomoc v projektu Moje rodina. Děti mají překrásné rodokmeny, uvidíte je vystavené na nástěnkách v naší třídě.

AJ – již máme zvládnuté slovíčka 6 barev + 6 věcí ze školy, přidáváme rozlišování a označení slovy „hlasitě, tiše, rychle a pomalu“, trénujeme dramatizací, poslechy i hrami. PS str. 15, uč. začínáme str.19. Trénujeme písničku Abeceda (v AJ máme na CD její karaoke verzi) na uvítací „show“ na Edison.

Výchovy – HV (máme již vybrané naše dva zástupce do obvodního kola Vánoční nota – Julie, Markéta), VV a PČ – pilně pracujeme na výrobcích pro vánoční jarmark, kdo nestihl v hodině sešít barevné papírové kruhy s vločkami, dostal domů na dodělání – prosím maminky s případnou pomocí učit děti šít zadní steh (kruhy se sešijí tak, aby vznikla plastická „koule“ na niti k zavěšení). Někteří již odevzdali, ostatní prosím dodělat, ať máme co prodávat :)), TV – chodíme do KJ.

Jarmark – 12.12. – již jste obdrželi pozvánku. Prosím připravujte s dětmi výrobky k prodeji na náš jarmark. Výtěžek z akce půjde jako dar do našeho třídního fondu, použijeme ho na akce, vstupné, sešity apod.

Děkujeme Julince Kubrychtové za báječný narozeninový „chees cake“. Všichni si moc pochutnali a mohli díky šikovné mamince zažít mini oslavičku narozenin ve škole.

Tuto neděli 2.12. Vás srdečně zveme na prostranství před cyklo obchodem v Písnici na slavnostní rozsvícení vánočního stromu a zahájení Adventu, zpívat budou naše děti z pěveckého sboru Sedmikráska.

Ve čtvrtek 6.12. máme třídní schůzky od 17.30, těším se na Vaši účast.

Co bude příští týden viz následující zpráva.