Březen – první jarní měsíc

Březen – první jarní měsíc

Březen jsme věnovali hlavně čtvrtletnímu hodnocení a přípravám k přijímacím zkouškám. Radost nám udělaly fotografické ročenky, které budou hezkou vzpomínkou na prožité roky v písnické škole. Uzavřeli jsme s velkou slávou celoroční projekt Evropa nás baví. Akce spaní ve škole – prezentace, soutěžní kvíz, plnění úkolů i lov mezinárodních strašidel byl veselou a netypickou tečkou. V přírodovědě nadále objevujeme tajemství lidského těla, v českém jazyce jsme dokončili číslovky a pokračujeme slovesy. Desetinná čísla a jejich násobení a dělení budou náplní na duben. V geometrii dokončíme kvádr a krychli a věnovat se budeme osové souměrnosti. Od dubna pokračujeme každou středu dějepisem. Na pořadu bude období od 1. sv. války do současnosti. Třídnické hodiny v březnu jsme věnovali závažnému tématu kyberšikany a poruchám příjmu potravy. V dubnu se budeme věnovat závislostem.

Na konci března proběhly i dvě celoškolní akce, které se setkaly s velkým ohlasem. Učení naruby zorganizovalo Žákovské zastupitelstvo ke Dni učitelů. Žáci si mohli sami vyzkoušet být v roli vyučujících. K přípravám na výuku všichni přistupovali velmi zodpovědně a ve třídách byly děti spokojené s netypickým průběhem vyučování. Každoroční matematická soutěž Klokan dopadla pro naši třídu úspěšně.

Výsledky Klokánka v 5.třídě:

1.místo Veronika Dykastová 120/115 b.

2.místo Artur Kljujev 120/103 b.

3. místo Laura Trávníková 120/102 b.

Pochvalu si ale zaslouží všechny děti ze třídy, protože se oproti loňskému roku výrazně zlepšily!

Akce na duben :

4.4. Třídní schůzky od 17.30 h.

5.4. Školní kolo Pythagoriády

10.4. Velikonoční dílna – CVP, hrazena z TF

12.4. Oslavy jara v Písnici , od 14.30 h. – 16.30 h.

16.4. Den Země , odpolední program Spolku rodičů od 16 h.

17.4. Studentské fórum, vybraní žáci

18. – 22 .4. Velikonoční svátky

26.4. Ředitelské volno – zápis do 1.třídy