Volby do školské rady

Listina kandidátů do Školské rady Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, Praha 4 – Písnice

1.  Ing. Jana Krátká 

2.  Slavomíra Fiedlerová Týmová

3.  Mgr. Kateřina Kubínová

4. Ondřej Vasilenko

V Praze dne 30.4. 2019                  Mgr. Blanka Chýlová v.r.