Zdravé město

Získali jsme finanční prostředky z rozpočtu HMP „Zdravé město Praha 2015“.
Program řeší dlouhodobou všeobecnou specifickou primární prevenci rizikového chování ve školách.
Náš projekt má název Závislostem nedáme šanci. V tomto projektu se dětem dostanou informace o kouření, co kouření způsobuje, probere se ekonomická nevýhoda závislosti a děti budou formou diskuse a her nuceni k porovnání kladů a záporů kouření.

Další prevenci zaměříme na alkoholismus, jeho nezákonnosti do osmnácti let, děti se budou učit pohlížet na alkoholismus jako na nemoc a budou se učit jednat s alkoholiky.

Druhý projekt se jmenuje Nebuď oběť, kde se žáci seznámí s nebezpečím při používání informačních a komunikačních technologií.
Budou se učit rozpoznávat projevy kyberšikany, dovědí se, jak se chránit a kde hledat pomoc.

Věříme, že naplněním těchto projektů se děti naučí znát a umět.

Jana Daňhelková