Platby školní jídelny

Číslo účtu: 2601130811/2010

Variabilní symbol: vždy číslo žáka (najdete v žákovské knížce)
Specifický symbol: 2
Příklad: Adam Novák, os. č. 2001132
platba – stravné – na Číslo účtu: 2601130811/2010 VS: 2001132, spec. s.:2

Žádáme Vás, abyste při poukazování plateb na účet školy i na účet Spolku rodičů, uváděli specifický symbol platby do zpráv pro příjemce, nikoliv pod specifický symbol. Platby za kroužky, jídelnu ani družinu nelze slučovat do jedné!