Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
Otevíráme další letní příměstský tábor!
30
Otevíráme další letní příměstský tábor!
31
Otevíráme další letní příměstský tábor!
1
Otevíráme další letní příměstský tábor!
2
Otevíráme další letní příměstský tábor!
3 4
Drobečková navigace

Úvod > Rodiče > Metody výuky

Metody výuky

Hejného metoda vyučování matematiky

Vycházet ze zkušeností a dojít k pochopení

Ve školním roce 2014-2015 jsme začali v 1. a ve 3. třídě vyučovat matematiku metodou profesora Hejného.

Nyní vyučujeme matematiku touto metodou ve všech třídách 1.-3. ročníku. Ve 4.-5. ročníku využíváme převážně klasickou metodu vyučování matematiky. Z naší školy odcházejí žáci zpravidla na deset jiných základní škol v okolí a na víceletá gymnázia. Je třeba, aby všichni žáci poznali různé metody výuky v matematice i v jiných předmětech, aby na přechod na 2. stupeň byly co nejlépe připraveni.

Metodu vyučování matematiky jsme zvolili po odborném zvážení, studiu, konzultacích a praxi na jiných školách. Rozhodli jsme, že naše škola půjde tímto směrem, protože výuka vychází z požadavků doby učit se vidět věci v různých kontextech, vycházet ze zkušeností a dojít tak k pochopení.

Žáci podle tradiční metody vyučování získaly poznatek od učitele a naučily se ho. Víme však, že poznatek získaný vlastní úvahou je kvalitnější, schopný dalšího rozvoje a je trvalejší, než poznatek převzatý.

Školní vzdělávací program vychází z požadavků Rámcově vzdělávacího programu, který jsme povinni naplnit. Metoda prof. Hejného tyto požadavky splňuje. Svou náročností je přiměřená věku. Nácvik jednotlivých matematických operací (sčítání, odčítání násobení…) je někdy posunutý, žáci se nejprve seznamují s různými kontexty, získávají zkušenosti. Snažíme se, aby učivo pochopily. Do světa matematiky přicházejí specifickými prostředími, provázanými s jejich vlastními zkušenostmi. Není to nahodilé, jedná se o propracované matematické vzdělávání, při kterém je role učitele převážně motivační a organizační, vede děti k samostatnému hledání řešení. Žáci pracují s velkým množstvím názorných pomůcek, které má možnost používat každý žák.

V uvedené prezentaci se můžete s metodou výuky matematiky seznámit. V případě dotazů se obraťte na vyučující matematiky nebo na vedení školy.

Více informací k principům Hejného metody